V Novákoch chcú zriadiť paroplynový cyklus

TASR
31.3.2012 12:17

Spoločnosť CPP Strážov, s.r.o., Strážske plánuje vybudovať paroplynový cyklus (PPC) s výkonom 66 MWe v katastri mesta Nováky v okrese Prievidza za 54 miliónov eur.

V Novákoch chcú zriadiť paroplynový cyklus

Jeho umiestnenie sa pripravuje do priestorov bývalej prevádzky pyrolýzy, v areáli Nováckych chemických závodov (NCHZ), a.s., v konkurze. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor predložil na posúdenie vplyvu investície na životné prostredie (EIA).


Účelom zámeru je vybudovať novú paroplynovú elektráreň zameranú na výrobu elektrickej energie, ktorá bude pokrývať na 80 % potreby areálu NCHZ, a.s., v konkurze, a v prípade prebytku pôjde do verejnej distribučnej siete. Výroba tepla, respektíve pary, bude umiestnená do priemyselného areálu NCHZ, a.s., v konkurze. Ročná produkcia elektrickej energie z navrhovaného PPC pri nepretržitej prevádzke dosiahne 478 GWh/rok.


"Prevádzka PPC si vyžiada približne 20 zamestnancov - podľa predbežných odhadov sa pri prevádzke PPC uvažuje o štyroch zmenách po 5 pracovníkoch. Rovnako aj o využití jestvujúcich pracovníkov Nováckej Energetiky, a.s., ktorí budú náležite preškolení pre potreby prevádzky PPC," konštatuje sa v zámere.
Začiatok výstavby PPC sa predpokladá v októbri 2012 a skončiť s výstavbou by sa malo v decembri 2014. Elektrický výkon bude vyvedený cez 22 kV rozvodňu, ktorá bude súčasťou PPC. Pripojenie bude do jestvujúcej rozvodne Nováckej Energetiky, a.s.


Elektráreň bude situovaná v priestore bývalej prevádzky pyrolýzy benzínu. Priestor je s výnimkou plynu vybavený všetkými potrebnými inžinierskymi sieťami. Chladenie elektrárne sa bude riešiť externe rekonštrukciou chladiacich veží NCHZ, a.s., v konkurze.


CPP Strážov, s.r.o., Strážske vznikla v septembri 2011. Spoločníkmi firmy sú firmy TP 2, s.r.o., Strážske a L - Industry Park, s.r.o., Bratislava. Eviduje základné imanie vo výške 213.050 eur.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok