Vyrovnaný rozpočet sa blíži, naplánovali polpercentný deficit

Aktualizované:
V budúcom roku by mal dosiahnuť deficit úroveň 0,5 % hrubého domáceho produktu. Cieľ dosiahnuť historicky prvý vyrovnaný rozpočet v roku 2019 vláda nemení a vyrovnané hospodárenie verejnej správy sa plánuje aj v roku 2020.

Plánovali ešte nižší deficit

Vyplýva to z Programu stability na najbližšie roky, ktorý schválila vláda. Oproti schválenému rozpočtu na roky 2017 až 2019 však pristúpilo Ministerstvo financií k miernemu zhoršeniu rozpočtového cieľa. Zatiaľ čo v schválenom rozpočte počítalo v budúcom roku s deficitom na úrovni 0,44 % HDP, schválený Program stability ráta s deficitom na úrovni 0,5 % HDP.

"Naďalej sa však plánuje vyrovnané hospodárenie v roku 2019," upozornilo ministerstvo. Rozpočtové ciele sú podľa MF SR v súlade s európskymi aj národnými fiškálnymi pravidlami. "Konsolidačné úsilie v minulom roku výrazne prevýšilo požiadavky Paktu stability a rastu, keď dosiahlo 0,93 % HDP. Výrazne lepší výsledok štrukturálneho salda z minulého roku tlmí medziročné konsolidačné úsilie v roku 2017," uviedol rezort financií.

MF: Vlaňajšok bol rekordný

V budúcom roku má štrukturálny deficit dosiahnuť úroveň 0,40 % HDP, čím sa podľa MF SR naplní cieľ vlády dosiahnuť strednodobý rozpočtový cieľ v jednoročnom predstihu. Vlaňajšok však bol podľa ministerstva pre slovenskú ekonomiku rekordný vo viacerých ohľadoch. Medziročne ekonomika rástla 3,3-% tempom.

Deficit verejných financií podľa notifikovaných údajov dosiahol úroveň za vlaňajšok 1,68 % HDP. Ministerstvo financií nemení schválený rozpočtovaný cieľ na tento rok, deficit by mal dosiahnuť 1,29 % HDP. "Odhad deficitu verejnej správy na základe očakávanej skutočnosti sa aktuálne pohybuje na úrovni 1,24 % HDP," uvádza MF SR s tým, že aktualizácia daňovej prognózy predpokladá pozitívny vplyv v prípade odvodov, dane sa v úhrne nemenia.

"Očakávaná skutočnosť predpokladá vyššie príjmy z dividend štátu, úspory vo výdavkoch spojených s obsluhou štátneho dlhu, ako aj odvodom do rozpočtu EÚ či korekcie k EÚ fondom. Riziká sú vyvážené," konštatuje rezort financií.

Chcú znižovať aj dlh

Naďalej sa má znižovať aj hrubý dlh verejnej správy. Na konci roku 2020 má dlh klesnúť na 46 % HDP, čím sa dostane mimo sankčných pásiem ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. "Počnúc rokom 2018 sa tempo znižovania podielu dlhu na HDP výrazne zrýchli vzhľadom na predpokladaný rýchlejší rast ekonomiky, oživenie rastu cenovej hladiny a očakávané prebytky primárneho hospodárenia verejnej správy," konštatuje rezort financií.     

Fiškálna politika bude mať podľa MF SR na ekonomický rast mierny vplyv. "V roku 2018 je z predpokladaného fiškálneho impulzu na úrovni 0,5 % HDP voči scenáru nezmenených politík odhadnutý pozitívny vplyv na rast HDP vo výške 0,3 percentuálneho bodu," očakáva MF SR. Kvalitu slovenských verejných financií má zlepšiť aj realizácia projektu Hodnota za peniaze, ako aj zlepšenie efektívnosti výberu daní.     

Ministerstvo financií vidí aj negatívne riziká pri rozpočtovaných cieľoch. Sú nimi nejasný politický výhľad v Európe, tvrdý brexit a nástup protekcionizmu vo svetovom obchode. Riziko tiež predstavuje nestabilita bankového sektora v Taliansku. "Naopak, pozitívnymi rizikami v externom prostredí sú fiškálna expanzia v USA a priskoré opustenie kurzového záväzku Českej národnej banky. Prehrievanie trhu práce na Slovensku môže priniesť dodatočný tlak na rast miezd v súkromnom sektore, ktorý by sa mohol preniesť aj do vyššieho rastu cien," dodalo MF SR.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá