Vysoké školy čakajú zmeny, Plavčan predstavil viacero noviniek

Aktualizované:
Nové študijné odbory, zmeny v akreditácii alebo výskumné univerzity ako nová kategória vysokých škôl. To sú niektoré z očakávaných zmien v rámci obmeny fungovania vysokého školstva u nás. Podľa ministra Petra Plavčana zvýšia flexibilitu samotných škôl a pomôžu skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie. Balík zmien je obsiahnutý v dvoch návrhoch zákonov, ktoré sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Zvýšia flexibilitu

Vysoké školy na Slovensku čakajú zmeny. Po novom by už nemali byť rozdeľované na univerzitné a odborné a novinky čakajú aj systém hodnotenia tvorivej činnosti vysokých škôl. Vzniknúť má Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré predstavil minister školstva Peter Plavčan .

„Tieto dva návrhy zákonov by mali zvýšiť flexibilitu vysokých škôl pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania. A zároveň aj posilniť ich zodpovednosť za kvalitu poskytovania vysokoškolského vzdelávania,“ uviedol šéf rezortu školstva. Navrhované opatrenia môžu podľa Plavčana viesť aj k optimalizácii siete týchto škôl.

Vznikne akreditačná agentúra

Ministerstvo pripomína, že vysoké školy už dvakrát prešli procesom hodnotenia úrovne ich tvorivej činnosti. Výsledky tohto hodnotenia však nepriniesli zásadnejšie rozlíšenie kvality jednotlivých vysokých škôl. Rezort preto navrhuje zmenu systému pre komplexné hodnotenie výskumu na vysokých školách.

Vzniknúť má aj Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ako verejnoprávna inštitúcia, ktorá nahradí súčasnú akreditačnú komisiu. Po novom za kvalitu vysokoškolského vzdelávania bude primárne zodpovedná vysoká škola. Tá bude zabezpečovať kvalitu prostredníctvom svojho vnútorného systému, ktorý bude agentúra posudzovať.

Upravia aj pravidlá školného

Novela upúšťa aj od začleňovania vysokých škôl medzi univerzitné vysoké školy a odborné vysoké školy. Po novom však vysoká škola, ktorá prejde hodnotením a splní kritériá, bude môcť získať dočasné označenie „výskumná univerzita“. Funkčné miesta docentov a profesorov by po novom už nemali byť viazané na akademicko-pedagogický titul a mohli by ich tak obsadzovať aj odborníci z praxe.

Ministerstvo však zavádza dve opatrenia. Prvým je, že v rámci výberového konania bude potrebné posúdiť, či uchádzač spĺňa podmienky z hľadiska pedagogickej praxe, ako aj v oblasti tvorivej činnosti. Súčasne sa od tohto zamestnanca bude vyžadovať, aby v lehote šiestich rokov prešiel najmenej habilitačným konaním.
Novela zákona taktiež zjednodušuje tvorbu a úpravu študijných programov, vrátane medziodborových študijných programov a spoločných študijných programov. Okrem toho sa zavádza nový typ študijného programu – interdisciplinárne štúdiá.

Upraviť by sa mali aj pravidlá školného v súvislosti s prekročením štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme. Novela umožní študovať bezplatne o jeden rok dlhšie. Takýto model podľa ministerstva funguje aj v Českej republike a zjednodušuje podmienky pre študenta aj z hľadiska akademickej mobility. V prípade schválenia zákonov v parlamente by zmeny mali začať platiť od začiatku budúceho roka.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá