Deviataci písali Monitor. Potrápili ich otázky z matematiky a jazyka

Aktualizované:
Na 1437 základných školách sa uskutočňilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. Žiaci vypĺňali zadania z predmetov matematika a slovenčina. Na menšinových školách aj z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry.

Spätná väzba pre školy

Test z matematiky obsahoval 20 úloh, test zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry obsahoval25 úloh, testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry obsahoval 20 úloh.

Cieľom testovania je overiť výstupné vedomosti deviatakov po ukončení 2. stupňa základnej školy a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium. Testovanie taktiež umožní poskytnúť odbornej verejnosti či školám spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch na základných školách.

Možnosť elektronickej formy

Na testovanie bolo prihlásených 37.356 žiakov, 34.930 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2406 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 20 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Prihlásených bolo aj 3135 žiakov so zdravotným znevýhodnením a 515 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podobne, ako tomu bolo aj minulý rok, umožnil žiakom na vybraných certifikačných školách absolvovať testovanie elektronickou formou. Jednou z výhod elektronickej formy testovania je okamžitá spätná väzba žiakovi o jeho predbežných výsledkoch. Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá