Teambuilding ako víno!

Teambuilding ako víno!
Zdroj foto:
Teambuilding na konci ktorého bude víno? ELESKO ponúka veľmi netradičné riešenie ako spojiť príjemné firemné stretnutie a sceľovanie kolektívu s výrobou vlastného vína.

Spoločnosť ELESKO je výrobcom prémiového vína. Zároveň prináša klientom aj zážitky spojené s jeho výrobou.  Preto v rámci portfólia služieb ponúka privátne degustácie, ale i možnosť výroby vlastného vína – cuvée s privátnou etiketou.

Ako vyrobiť vlastné firemné víno? Spýtali sme sa riaditeľky pre marketing a komunikáciu spoločnosti ELESKO, pani Martiny Valachovej.

Ak sa rozhodnete pre kupáž vín, oboznámime vás s výrobou. Absolvujete prehliadku vinárstva s podrobným výkladom o použí­vaných technológiách. Ochutnáte ví­no priamo zo sudov a tankov. Neskôr sa presuniete do degustačného priestoru, kde sa vám celý čas bude venovať odborní­k technológ. K dispozí­cii dostanete vzorky červených ví­n spolu s kompletnými rozbormi ví­na, odmerné valce, sady pohárov, pí­sacie potreby.

Výsledkom kupáže bude cuvée – namiešané presne v pomeroch aké vyjdú z teambuildingu – 225 litrov, t. j. jeden barikový sud (približne 300 fliaš). Ak si budete želať väčšie množstvo, pôjde vždy o násobky tohto objemu.

Ví­no bude uložené v barikovej hale, v barikovom sude označenom tabuľkou vašej spoločnosti. Po vzájomnej dohode s technológom, bude ví­no nafľaškované (približne po šiestich až dvanástich mesiacoch od namiešania cuvée). Ak budete mať záujem, môžete si spolu s kolegami, alebo priateľmi pod vedení­m technológa vaše cuvée ručne nafľaškovať a stať sa súčasťou ďalšieho krásneho zážitku.

Čo s toľkým vínom?

Cuvée môže slúžiť ako darček pre zamestnancov, alebo pre Vašich klientov. Bude veľmi osobité. Bude mať Váš vlastný prí­beh.

Pre viac informácií­, voľné termí­ny alebo objednanie kontaktujte prosím: marketing@elesko.sk

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá