Boj proti nelegálnym bilbordom pokračuje, zmiznú zo zelených plôch

Aktualizované:
Mesto Bratislava pokračuje v boji proti nelegálnym bilbordom. Magistrát sa zameral predovšetkým na reklamy, ktoré sú postavené v parkoch a na trávnatých plochách.

Mesto bude v aktivite pokračovať

Hlavné mesto začalo odstraňovať reklamné zariadenia z parkov a iných zelených plôch v Bratislave. Po dohode s ich majiteľmi zmizne prvých šesť bilbordov z parčíka a jeho okolia neďaleko križovatky Jégého a Záhradníckej ulice v bratislavskom Ružinove.

"Som rád, že sa tak deje aj v spolupráci a Asociáciou vonkajšej reklamy. Je to výsledok ich dobrovoľnej aktivity, vychádzajú takto Bratislavčanom v ústrety a spoločne odstraňujeme reklamu z parkov a zelene," povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Ako tvrdí, mesto bude naďalej pokračovať v znižovaní vizuálneho smogu. Vytypovaných má okolo 30 reklamných zariadení, ktoré sú umiestnené na zelených plochách. Ide o lokality v Ružinove na Tomášikovej, Drieňovej, Gagarinovej, v Karlovej Vsi na Molecovej a Patrónke, v Starom Meste na Brnianskej a v Novom Meste na Račianskej ulici. "Niektoré zariadenia pôjdu dole pre výstavbu parčíka na Molecovej," podotkol primátor.

Nesrovnal vyzýva k spolupráci

Nesrovnal vyzýva starostov bratislavských mestských častí, aby sa prestali báť a začali aj oni odstraňovať nelegálnu reklamu zo svojich pozemkov alebo z pozemkov mesta, ktoré majú zverené.

"Mesto nemá stavebný úrad, my sme odkázaní na spoluprácu s mestskými časťami, ktoré sú stavebnými úradmi. Ony vydávajú tie povolenia. My sme na mestské časti poslali už 450 žiadostí, bohužiaľ, do dnešného dňa nám prišlo len 127 povolení," povedal. Približne 60 stavieb už mesto zlikvidovalo, ďalších 30 začalo odstraňovať postupne.

Na území mesta je približne 9800 reklamných zariadení, 2800 na pozemkoch mesta, 1200 na pozemkoch v správe mestských častí a zvyšok na súkromných pozemkoch. Na pozemkoch v správe mesta magistrát identifikoval 1031 nelegálnych stavieb z celkového počtu 2800 reklamných zariadení.

TOP videá

Vzorom je Viedeň

AVR združuje podnikateľov v oblasti vonkajšej reklamy ako napríklad Akzent BigBoard, EuroAwk či Ispa. Hlavné mesto s ňou spolupracuje aj pri tvorbe manuálu umiestnenia vonkajšej reklamy, ktorú chce Bratislava zostaviť podľa vzoru Viedne.

Občiansky aktivista zo Zelenej hliadky Matúš Čupka hodnotí spoluprácu hlavného mesta s AVR negatívne, pretože od nej nemožno očakávať systematickú prácu na regulácii legálnej reklamy či diskusiu o zvyšovaní nájmov za reklamné zariadenia.

"Spolupráca s AVR môže byť fajn vo vzťahu k nelegálnej reklame, tá však tvorí zlomok zo záplavy reklamných zariadení," vysvetlil.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá