Štúrovo bude mať lepšiu ochranu pred vodou, spevnia existujúcu hrádzu

Aktualizované:
Štúrovo a okolité obce budú pred záplavami už onedlho chránené lepšie ako doteraz. Na Dunaji sa totiž pripravuje dobudovanie protipovodňovej línie. Tá by mala chrániť územie od Štúrova až po ústie Hrona. Predpokladané náklady sa odhadujú na 5 miliónov eur.

Prípravné práce sa začali

Ako informoval minister životného prostredia SR László Sólymos, prioritou MŽP je ochrana životov a majetku pred povodňami. "V roku 2013 sme boli svedkami množstva priesakov hrádze v meste Štúrovo, ktoré sa muselo sanovať. To však nie je riešením. Preto chceme túto hrádzu spevniť až k sútoku s riekou Hron. Chceme predísť tomu, aby veľká voda spôsobila veľké škody," vyjadril sa Sólymos.

Slovenský vodohospodársky podnik na tento účel pripravil plán. "Prišli sme do regiónu, pretože je v našom záujme zistiť, aké sú tu aktuálne problémy a nájsť pre ne riešenia. O financovaní zámeru sa však ešte bude rokovať, v hre sú aj európske fondy, prípadne bude financovaný z vlastných zdrojov. Je však aj možnosť kombinácie financovania, no nechcel by som o tom ešte špekulovať. Predpokladaná výška nákladov sa bude ešte spresňovať spolu aj s konkrétnymi časovými termínmi," dodal minister MŽP.

Prípravné práce sa na projekte už začali. "Dúfam, že budúci rok sa s projektom začne. Nie je to malá záležitosť, preto je potrebné tento projekt riešiť v etapách. Urobím všetko, aby sa s ním začalo čo najskôr a aby sa obyvatelia Štúrova cítili pred povodňami čo najbezpečnejšie," ukončil Sólymos.

TOP videá

Oprava pomôže aj širšiemu okoliu

V rámci spevňovania sa vybuduje podzemná tesniaca stena 15 až 20 metrov od sypanej hrádze s dĺžkou 2,8 kilometra. Sypaná hrádza, ktorá bola vybudovaná ešte v roku 1965 po veľkej povodni, sa začína hneď po ukončení protipovodňového múrika. Tá bola skúšaná už viacerými povodňami, existujúce priesaky sa utesnia, aby nedochádzalo k povodniam.

Minister dopravy Árpád Érsek prišiel prezentovať rekonštrukciu Nánanskej cesty v najbližšom období. "Dlhé roky sa tu nič nerobilo, pričom rekonštrukcia tejto takmer jeden kilometer dlhej komunikácie je našou prioritou. Je to cesta prvej triedy, preto jej oprava pomôže nielen mestu, ale aj širšiemu okoliu a samozrejme samotným občanom," povedal Érsek.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá