Maturanti písali sloh zo slovenčiny. Z týchto tém si mohli vybrať

14.3.2017 15:47

Stredoškoláci v maturantskom ročníku absolvovali externý test a slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry. Pri slohu si pritom mohli vybrať jednu zo štyroch možností.

Maturanti písali sloh zo slovenčiny. Z týchto tém si mohli vybrať
Foto: SITA/Tomáš Somr

V slovenskom aj maďarskom jazyku

Ako informoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na svojej internetovej stránke, prvou možnosťou bol diskusný príspevok na tému "Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať sa na ne".

Druhou možnosťou bola úvaha na tému "’Načo je knižka’, pomyslela si Alica, ’keď nemá ani obrázky… ?’ Študenti si mohli vybrať aj slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia s témou "Začiatok či koniec?". Poslednou možnosťou bolo rozprávanie na tému "Vtedy som si uvedomil/uvedomila, že na to mám".

Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky absolvovali aj študenti v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci mali opäť štyri možnosti, prvou z nich bol opis na tému "Zima konečne odchádza". Druhou možnosťou bola úvaha na tému "Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote".

Rozhodnúť sa mohli aj pre slávnostný prejav na stužkovej slávnosti "Ďakujeme, milí rodičia!". Poslednou možnosťou bolo rozprávanie na tému "To predsa nemôže byť pravda!".

Nasledujú testy z cudzieho jazyka

Po externom teste a slohovej práci zo slovenského jazyka a literatúry pokračujú maturitné skúšky aj ďalšie dni v tomto týždni. V stredu 15. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 a B2.

Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Z cudzích jazykov si žiaci vyberali najmä anglický jazyk, na ktorý sa prihlásilo 30 815 maturantov.

Nasleduje tradične nemecký jazyk, ktorý si vybralo 3 564 žiakov. Tretím cudzím jazykom v poradí je ruština, z ktorej bude maturovať 762 žiakov. Vo štvrtok 16. marca čaká maturantov, ktorí sa prihlásili na maturitu z matematiky, externý test z tohto predmetu. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 17. marca test a slohová práca z vyučovacieho jazyka maďarského alebo ukrajinského pre žiakov škôl týchto národnostných menšín.

Viac ako 40-tisíc žiakov

Na maturitné skúšky sa prihlásilo 40 730 žiakov. Testy budú písať na 702 stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky budú školám k dispozícii 3. mája pri elektronickej forme maturít.

Výsledky žiakov pri papierovej forme maturít školám doručia od 4. do 5. mája. Žiaci, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, absolvujú náhradný termín písomných maturít. Naplánovaný je na 4. až 7. apríla. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. do 8. septembra.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok