Na hraniciach Únie sa sprísňujú kontroly, týka sa to aj Slovákov

Na hraniciach Únie sa sprísňujú kontroly, týka sa to aj Slovákov
Zdroj foto: TASR
Na vonkajších hraniciach Európskej únie dôjde čoskoro k zmene, ktorá ovplyvní tok cestujúcich. Od začiatku apríla sa tu zavádzajú systematické kontroly aj pre občanov EÚ. Na Slovensku sa to týka hraničných priechodov s Ukrajinou.

„Začiatkom budúceho mesiaca musíme pristúpiť aj k takémuto opatreniu,“ informoval Ladislav Csémi, riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. Príslušná legislatíva už podľa neho bola zverejnená v úradnom vestníku EÚ a začne platiť od 1. apríla.

„Bude to fungovať tak, že pokiaľ ste do apríla prechádzali ako občan EÚ vonkajšími hranicami, napríklad na Ukrajinu, moji kolegovia využívali tzv. zjednodušenú hraničnú kontrolu. Mali ste u seba cestovný doklad a kolega sa rozhodol, do akej miery vašu osobu skontroluje,“ ozrejmil Csémi. Po novom bude každý cestujúci prechádzajúci vonkajšiu hranicu preverený v informačných systémoch – databázach EÚ a Interpolu bez ohľadu na to, či ide o občana EÚ, a teda aj Slovenskej republiky, alebo o občana tretej krajiny.

Sprísnenie kontrol pre osoby opúšťajúce alebo vstupujúce na územie EÚ schválil Európsky parlament vo februári tohto roku. Opatrenie reaguje na rastúcu teroristickú hrozbu v Európe a na fenomén zahraničných bojovníkov z EÚ. Pokiaľ systematické kontroly výrazne spomalia dopravu, členské štáty ich budú môcť vykonávať cielene. Túto možnosť však budú môcť využiť iba v prípade, ak posúdenie existujúcich rizík preukáže, že nahradenie systematických kontrol cielenými neohrozí vnútornú bezpečnosť EÚ.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá