Navrhujú zmenu v rodičovských príspevkoch. Jeho výška by bola rôzna

Navrhujú zmenu v rodičovských príspevkoch. Jeho výška by bola rôzna
Zdroj foto: TASR
Rodičia by mali mať možnosť flexibilne čerpať rodičovský príspevok na dieťa. Jeho mesačná výška by závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne vyčerpať. Tvrdia to poslanci Simona Petrík, Jozef Mihál a Miroslav Beblavý.

Chcú podporiť mladé rodiny

Poslanci si myslia, že rodičia by mali mať možnosť čerpať rodičovský príspevok na dieťa podľa vlastného uváženia. Navrujú to v návrhu novely zákona o rodičovskompríspevku. Právnou normou by sa mal parlament zaoberať už na najbližšej schôdzi. Platný zákon v súčasnosti ustanovuje vyplácanie základnej sumy rodičovského príspevku vo výške 213,20 eura jedine do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa.

Poslanci sú však presvedčení, že takéto ustanovenie rodičov zbytočne obmedzuje. "Cieľom novely je zavedenie flexibilného poberania rodičovského príspevku," vysvetľujú v dôvodovej správe poslanci. Taktiež má za cieľ podporiť rodičov s malými deťmi pri plánovaní rodičovstva, pri zabezpečovaní starostlivosti o dieťa a pri zlaďovaní rodinného a pracovného života.

Rovnaký systém sa osvedčil aj v Česku

Preto navrhujú, aby celkovú sumu 6396 eur, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovskéhopríspevku, bolo možné vybrať aj skôr ako dieťa dosiahne vek troch rokov. "Navrhujeme, aby dolnou hranicou výberu rodičovského príspevku boli dva roky veku dieťaťa. Výška rodičovského príspevku sa tak bude pohybovať v intervale od 213,20 eura až do 355,33 eura, ak by si rodič skrátil poberanie rodičovského príspevku do dvoch rokov veku dieťaťa," približujú poslanci.

Zároveň uviedli, že rovnaký systém sa osvedčil a funguje v Českej republike, kde zavádzajú štvrtú rýchlosť čerpania, lebo rodičia túto možnosť radi využívajú. "Výhodou tejto úpravy je najmä finančná podpora mladých rodín a riešenie ťaživej finančnej situácie. Keďže súčasná výška rodičovského príspevku nestačí na dôstojné prežitie, rodičia v rôznych životných situáciách by si mohli vďaka zvýšeniu sumy rodičovskéhopríspevku zaistiť lepší životný štandard," konštatujú poslanci.

Vyčíslili aj vplyv na štátny rozpočet

Očakávajú, že novela by pomohla napríklad osamelému rodičovi pri bežných výdavkoch na život, než sa opätovne zamestná. "Taktiež by pomohol rodičom, ktorým sa narodili deti za sebou s menším odstupom, ako sú tri roky, aby neprišli o finančné zdroje od štátu," približujú poslanci. Nárok detí s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorých rodičia môžu poberať rodičovský príspevok až do 6 rokov ich veku, by sa podľa návrhu zachoval v plnej miere.

"Ak rodič čerpá
rodičovský príspevok v skrátenom čase a u dieťaťa dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu a ono získa nárok na predĺžené poberanie rodičovskéhopríspevku, bude musieť bezodkladne prejsť na poberanie rodičovského príspevku v štandardnej výške 213,20 eura," doplnili poslanci.

Vyčíslili aj vplyv na štátny rozpočet, ktorý má byť podľa nich neutrálny, avšak vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k výplate vyššej sumy finančných prostriedkov, ako je 6396 eur. "Môže sa tak udiať v špeciálnych prípadoch, keď rodič vyčerpá rodičovský príspevok skôr a vzápätí dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu dieťaťa," uviedli predkladatelia s tým, že takéto náklady odhadujú za zanedbateľné.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá