Odsúhlasili zmeny v justícii, sudcov budú vyberať a hodnotiť po novom

Odsúhlasili zmeny v justícii, sudcov budú vyberať a hodnotiť po novom
Zdroj foto: SITA/Karol Slezáček
Zmeny vo výberových konaniach sudcov, v hodnotení sudcov ako aj v disciplinárnych konaniach prináša novela zákona o sudcoch a prísediacich z dielne ministerstva spravodlivosti. Novelu, ktorá zavádza hromadné výberové konania pri obsadzovaní voľných sudcovských miest na okresných súdoch, vláda odobrila.

Viac transparentnosti

Inštitút by mal podľa ministerky spravodlivosti priniesť vyššiu mieru transparentnosti a kvality kandidátov ako aj pružnejšie a rýchlejšie obsadzovanie voľných sudcovských miest. Rezort k tejto zmene pristupuje preto, lebo čas od uvoľnenia sudcovského miesta až po jeho obsadenie je najmä po zavedení previerok veľmi dlhý, niekedy trvá celý proces rok.

Pre previerky máme dlhodobo neobsadené sudcovské miesta, permanentne je neobsadených 100 miest a to robí problém, zdôraznila ministerka pri predstavovaní návrhu. Zmeny majú podľa ministerky Lucie Žitňanskej prispieť k zlepšeniu prístupu k spravodlivosti a na spravodlivý súdny proces.

Termín určí súdna rada

Termín hromadného výberového konania určí Súdna rada SR, v jednom termíne bude výber vo všetkých krajoch. Výberové komisie budú päťčlenné – po dvaja zástupcovia v komisii budú za súdnu radu, dvaja budú nominanti ministerstva spravodlivosti a jeden zástupca z kraja.

Prvé hromadné výberové konanie podľa nových pravidiel by sa mohlo konať ešte tento rok, následne sa bude ešte čakať na preverenie a tak prvé zoznamy úspešných kandidátov za jednotlivé kraje by mohli byť k dispozícii v budúcom roku. Na základe hromadného výberového konania vznikne databáza kandidátov na funkciu sudcu.

Bezprostredne po uvoľnení miesta sudcu na okresnom súde alebo po určení voľného miesta ministrom spravodlivosti bude môcť súdna rada v relatívne krátkom čase navrhnúť prezidentovi kandidáta na vymenovanie sudcu. Po vymenovaní na súd musí sudca na ňom byť aspoň päť rokov, pokiaľ nebude mať nejaké zásadne dôvody na preloženie. Kandidáti si musia byť toho vedomí, že napríklad v rámci Prešovského kraja môžu skončiť na súde v Prešove, ale aj v Bardejove.

Päťročné funkčné obdobie

V oblasti hodnotenia sudcov sa navrhuje zriadenie hodnotiacich komisií, ktoré budú hodnotiť prácu sudcov a súčasne sa navrhuje zverejňovanie týchto hodnotení. Doteraz hodnotili prácu sudcov predsedovia kolégií, resp. predsedovia grémií príslušných súdov. Hodnotiace komisie bude podľa návrhu novely kreovať súdna rada. Navrhovať kandidátov na členov hodnotiacej komisie budú môcť orgány sudcovskej samosprávy, záujmové združenia sudcov a minister spravodlivosti.

S cieľom zabezpečiť úplnú profesionalizáciu hodnotiacich komisií sa navrhuje, aby sudcovia ustanovení do tejto komisie nevykonávali popri tejto činnosti funkciu sudcu. Funkčné obdobie členov bude päť rokov a vytvárať sa budú pre obvod každého krajského súdu. Sudcovia Špecializovaného trestného súdu budú hodnotení hodnotiacou komisiou vytvorenou pre obvod Krajského súdu v Bratislave.

Disciplinárny návrh

Pri vytváraní hodnotiacich komisií na úrovni krajských súdov sa navrhuje z dôvodu pretrhnutia možných lokálnych väzieb, aby sa do komisií volili sudcovia z obvodu iných krajských súdov, uvádza sa v dôvodovej správe k novele. Hodnotenie sudcov na Najvyššom súde Slovenskej republiky sa nezmení, t.j. hodnotenie bude robiť predseda príslušného kolégia. Predsedu kolégia bude tak ako doteraz hodnotiť iný člen kolégia.

Ministerstvo chce tiež, aby dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní sudcov mala súdna rada. Žitňanská verí, že tento krok napomôže k zefektívneniu ich fungovania. Ak by to nepomohlo, budeme sa témou opätovne zaoberať, dodala v minulosti ministerka. Rezort zároveň navrhuje predĺžiť subjektívnu lehotu na podanie disciplinárneho návrhu z pol roka na jeden rok.

Neprimerane krátka subjektívna lehota vedie v praxi k nie ojedinelému zastavovaniu disciplinárnych konaní disciplinárnymi senátmi len z dôvodu oneskoreného podania disciplinárneho návrhu, vysvetľuje sa v dôvodovej správe.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá