Ministerstvo vnútra podporí 168 projektov, dá na ne viac ako 1,7 milióna eur

TASR
19.3.2012 12:24

Ministerstvo vnútra SR podporí 168 projektov organizácií, ktoré pomáhajú a chránia ostatných. Dá na ne viac ako 1,7 milióna eur.

Ministerstvo vnútra podporí 168 projektov, dá na ne viac ako 1,7 milióna eur
SITA

Najčastejšie pôjde o dotácie na zlepšenie materiálneho a technického zabezpečenia na ochranu pred požiarmi, vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
"Na tento účel podporíme 78 obcí a miest. Tie si chcú napríklad zakúpiť zásahové odevy, požiarne hadice alebo čerpadlá," informovala Ľubomíra Miklovičová z Komunikačného odboru Kancelárie ministra vnútra. Za účelom podpory aktivít v oblasti prevencie proti páchaniu trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania mladistvými osobami podporí rezort vnútra 33 obcí a miest.


Výzvy na predkladanie projektov v 11 oblastiach vyhlásil rezort v septembri minulého roka. Občianske združenia, nadácie, obce či neziskové organizácie mohli predkladať projekty napríklad na zlepšenie materiálnych a technických podmienok tých, ktorí pomáhajú pri ochrane života, zdravia alebo majetku občanov. O dotácie mohli požiadať aj organizácie, ktoré vyhľadávajú nezvestné či stratené osoby.
Ministerstvo vyčlenilo tiež finančné prostriedky na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Prijímalo žiadosti od organizácií, ktoré cvičia záchranárske psy alebo odstraňujú následky prírodných katastrof. "Prevažne obce sa na nás obracali so žiadosťami o podporu v oblasti ochrany pred požiarmi," uviedla Miklovičová.


Súčasný zákon o poskytovaní dotácií sprísnil podmienky udeľovania dotácií. Dotácie z ministerstva vnútra môžu slúžiť už len na činnosti, ktoré súvisia s ministerstvom vnútra. Cieľom zákona je zvýšiť transparentnosť a kontrolu verejnosti pri poskytovaní dotácií. Zákonom sa tiež zlepšili kontrolné mechanizmy. Žiadateľ o dotáciu musí preukázať, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov. Žiadateľ musí tiež uhradiť najmenej päť percent predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok