Chce tých najšikovnejších. Pellegrini začal spoluprácu s univerzitami

Aktualizované:
Orgány štátnej správy budú spolupracovať s akademickou obcou na projektoch a úlohách. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu podpísal memorandum o spolupráci s rektormi troch vysokých škôl.

Vzájomné zadávanie úloh

Ide o Univerzitu Komenského, Slovenskú technickú univerzitu a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Štát sa musí podľa podpredsedu vlády Petra Pellegriniho začať správať tak, ako mnohé firmy a podnikatelia, ktorí intenzívne spolupracujú s akademickým sektorom.

„My by sme boli tiež veľmi radi, aby pre náš úrad prišli po skončení štúdia pracovať tí najšikovnejší študenti, ktorí si budú môcť túto prácu ohmatať už počas svojho štúdia. Ale nepôjde len o vyhľadávanie talentov a šikovných ľudí, ktorí by mali pre štát do budúcna pracovať, bude to využitie toho enormného odborného potenciálu našich univerzít,“ uviedol po podpise memoranda v Bratislave.

Pedagógovia a študenti by sa mali podieľať na riešení výziev z oblasti informatizácie spoločnosti, kybernetickej bezpečnosti, štrukturálnych fondov či nových právnych skutočností súvisiacich napríklad s vlastníctvom dát. „Budeme si navzájom zadávať úlohy a hlavne budeme reagovať na aktuálne problémy, s ktorými sa stretneme pri modernizácii našej krajiny,“ priblížil Pellegrini.

Hľadanie a riešenie problémov

Rektor UK Karol Mičieta konštatoval, že život v spoločnosti prináša každodenne nové výzvy, ktoré treba riešiť „Využívame veľký potenciál univerzít a dávame ho k dispozícii práve pre riešenie takýchto spoločenských výziev rôznym spôsobom, od spolupráce študentov až po expertné činnosti najväčších odborníkov. Ponúkame aj prepojenie spolupráce navzájom,“ povedal.

Iniciatívu ÚPVII privítal aj rektor STU Robert Redhammer a zdôraznil, že študenti univerzity sú na trhu práce veľmi žiadaní. Pripomenul, že spoločne s UK predložili eurofondový projekt budovania infraštruktúry pre výskum. „Tam sú tiež témy, ako je kybernetická bezpečnosť, IT, web orientované technológie, ale aj biotechnológie, medicínske veci. Slovensko má výskumný potenciál a bolo by dobré, keby to krajina zobrala za svoje,“ poznamenal.

EUBA podľa jej rektora Ferdinanda Daňa disponuje odbornými a vedeckými kapacitami na prípravu a realizáciu rôznych štúdií, preto je pripravená spolupodieľať sa na hľadaní a riešení problémov najmä v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja.

Vytvoria miesta pre stáže

Pellegrini potvrdil, že spolupráca by sa mala začať už v tomto akademickom roku. „Náš úrad vytvorí niekoľko miest pre stáže z jednotlivých fakúlt, budeme spolu tvoriť témy diplomových prác. My by sme veľmi radi študentov, ale aj pedagogických pracovníkov zapájali do našich pracovných skupín, aby sa zúčastňovali našich rokovaní,“ opísal.

Jednou z úloh bude napríklad navrhnúť, ako zlepšiť elektronické služby na portáli Slovensko.sk. Úrad vicepremiéra chce byť vzorom aj pre ostatné štátne orgány, aby si vytvárali spoluprácu s ďalšími vysokými školami na Slovensku.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá