V ÚPN si nevedia vysvetliť postup Najvyššieho súdu v kauze Babiš

TA3 TASR
6.2.2017 15:37

Najvyšší súd v kauze Andreja Babiša postupoval neštandardne. Uviedol to hovorca Ústavu pamäti národa Peter Juščák. Najvyšší súd tvrdí, že konal v súlade so zákonom.

Výpovede bývalých príslušníkov ŠtB

„Vďaka pravidelnému monitoringu Ústav pamäti národa zistil veľmi závažné skutočnosti týkajúce sa vedenia sporu. Najvyšší súd z vlastnej iniciatívy požiadal ministra vnútra, aby dodatočne oslobodil od povinnosti mlčanlivosti troch bývalých príslušníkov ŠtB, ktorí vypovedali v prospech Andreja Babiša. Minister vnútra žiadosti Najvyššieho súdu vyhovel a príslušníkov ŠtB oslobodil od povinnosti mlčanlivosti,“ uviedol Juščák.

Podľa ÚPN sa Najvyšší súd takýmto postupom snažil nezákonné výpovede bývalých príslušníkov ŠtB dodatočne zhojiť, resp. ich spätne „konvalidovať dodatočným oslobodením od povinnosti mlčanlivosti“, ako to má sám uvádzať v žiadosti pre ministra vnútra.

Z nezákonnosti vytvoriť zákonnosť

„Som naozaj veľmi znepokojený tým, čo sa deje na Najvyššom súde. Nielen preto, ako Najvyšší súd pristupuje k nezákonným dôkazom a viacerým procesným pochybeniam v spore s pánom Babišom. Ešte viac ma znepokojuje, že Najvyšší súd sa ako najvyššia súdna inštancia snaží z nezákonnosti vytvoriť zákonnosť. Postup Najvyššieho súdu si  jednoducho neviem vysvetliť a nerád by som skĺzol k akýmkoľvek konšpiráciám,“ skonštatoval predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

NS SR však tvrdí, že postupoval v súlade so zákonom. „Týka sa to aj žiadosti o oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti svedkov zaslanej Kancelárii ministra vnútra Slovenskej republiky. Najvyšší súd SR vo veci rozhodol 31. januára 2017 tak, že dovolanie žalovaného odmietol. Dôvody rozhodnutia budú uvedené v jeho písomnom vyhotovení v stanovenej lehote,“ reagoval hovorca a vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou Kancelárie NS SR Boris Urbančík.

Babišov spis bol chaotický

ÚPN v júni 2015 prehral súdny spor na ochranu osobnosti s českým ministrom financií Andrejom Babišom v prípade jeho údajnej spolupráce s bývalou Štátnou bezpečnosťou. Potvrdil tak rozhodnutie súdu nižšieho stupňa v tejto veci.

"Súd prvého stupňa vykonal rozsiahle dokazovanie a vykonal ho správne. Z dôkazov vyplynulo, že navrhovateľ (Andrej Babiš) vedome nebol agentom ŠtB. Vyplynulo to okrem iného aj z výpovedí svedkov - bývalých príslušníkov ŠtB. Zväzok navrhovateľa bol vedený chaoticky a bez jeho vedomia. Navrhovateľ vedome nespolupracoval s ŠtB. Jeho spis bol vedený len formálne," uviedol vtedy predseda senátu Krajského súdu v Bratislave v odôvodení rozsudku.

Voči tomuto rozhodnutiu podal v septembri 2015 ÚPN dovolanie. Okrem iného v ňom uviedol, že krajský súd sa opieral o nezákonné svedecké výpovede bývalých príslušníkov ŠtB vypovedajúcich v prospech Babiša. Tí totiž podľa ÚPN pred súdom vypovedali bez toho, aby boli zbavení povinnosti mlčanlivosti ministrom vnútra. Toto dovolanie NS SR zamietol.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok