Voľby sa skončili
20.

Kandidátna listina SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby

Zoznam kandidátov

  • 1.

   Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 62 r., riaditeľ múzea SNP, Banská Bystrica

   1 086 hlasov
  • 2.

   Ján Gabonay, JUDr., 53 r., zástupca zamestnancov, Spišská Nová Ves

   515 hlasov
  • 3.

   Jana Gidušková, 41 r., administratívna zamestnankyňa, Rudňany

   352 hlasov
  • 4.

   Vladimír Strmeň, 91 r., dôchodca, Banská Bystrica

   243 hlasov
  • 5.

   Vladimír Sklenka, PhDr., PhD., 42 r., projektový manažér, Banská Bystrica

   173 hlasov
  • 6.

   František Čekel, Ing., 50 r., konateľ, Spišská Nová Ves

   159 hlasov
  • 7.

   Július Kolenič, Ing., 46 r., projektový manažér, Bratislava

   102 hlasov
  • 8.

   Jiří Horák, 52 r., podnikateľ, Kľak

   47 hlasov
  • 9.

   Andrej Lúčny, RNDr., PhD., 48 r., informatik, učiteľ na VŠ, Banka

   129 hlasov
  • 10.

   Ingrid Zachorecová, Mgr., 51 r., riaditeľka ZŠ, Hurbanovo

   132 hlasov
  • 11.

   Pavol Ružička, 39 r., vedúci tréningového centra, Bratislava

   81 hlasov
  • 12.

   Juraj Hojnoš, 59 r., administratívny zamestnanec, Spišská Nová Ves

   124 hlasov
  • 13.

   Radovan Medovič, Ing., 44 r., učiteľ, Rudno nad Hronom

   111 hlasov
  • 14.

   Jaroslav Kaščák, 38 r., živnostník, Spišská Nová Ves

   66 hlasov
  • 15.

   Tomáš Lukačovský, Mgr., 27 r., štátny úradník, odborník na EÚ, Slovenský Grob

   85 hlasov
  • 16.

   Lucia Cabuková, 34 r., nezamestnaná, Kysucké Nové Mesto

   99 hlasov
  • 17.

   Stanislav Ďurík, 47 r., poradca v stavebníctve, Banská Bystrica

   61 hlasov
  • 18.

   Viliam Mokráň, Ing., 62 r., stavebný inžinier, Nitra

   37 hlasov
  • 19.

   Slavomír Kandra, 50 r., nástrojár, Spišské Vlachy

   51 hlasov
  • 20.

   František Dolný, Ing., 63 r., predseda poľnohospodárskeho družstva, Levoča

   65 hlasov
  • 21.

   Branislav Filip, 42 r., riaditeľ, Spišské Vlachy

   49 hlasov
  • 22.

   Štefan Pendrák, 55 r., nastavovač lisov, Spišské Vlachy

   37 hlasov
  • 23.

   Tomáš Hurajt, 38 r., zástupca zamestnancov, Huncovce

   51 hlasov
  • 24.

   Vladimír Klemanič, Mgr., 34 r., nezamestnaný, Banská Bystrica

   46 hlasov
  • 25.

   Ján Záchenský, 54 r., starosta, Kordíky

   31 hlasov
  • 26.

   Maja Repiská, Mgr., 51 r., učiteľka, Rudno nad Hronom

   33 hlasov
  • 27.

   Jana Mikulová, Bc., 35 r., zdravotná sestra, Spišské Vlachy

   86 hlasov
  • 28.

   Aladár Cichý, 65 r., dôchodca, Krompachy

   16 hlasov
  • 29.

   Ľudmila Baronová, 67 r., dôchodkyňa, Krompachy

   17 hlasov
  • 30.

   Ondrej Fabrici, 63 r., dôchodca, Kluknava

   31 hlasov
  • 31.

   Štefan Grisák, 67 r., dôchodca, Slovinky

   15 hlasov
  • 32.

   Radovan Čechovič, 49 r., družstevník, Bratislava

   37 hlasov
  • 33.

   Jozef Tomajko, 59 r., majster odborného výcviku, Spišské Vlachy

   34 hlasov
  • 34.

   Jozef Spodniak, Ing., 31 r., konateľ, Košice

   34 hlasov
  • 35.

   Marta Lőrincová, 69 r., dôchodkyňa, Košice

   26 hlasov
  • 36.

   Andrea Kmeťová, Mgr., 48 r., učiteľka, Hodruša - Hámre

   29 hlasov
  • 37.

   Dušan Cichý, 55 r., vodič sanitky, Krompachy

   33 hlasov
  • 38.

   Emil Hurta, 39 r., vedúci výroby, Veľká Dolina

   25 hlasov
  • 39.

   Ján Žemba, 54 r., banský elektrotechnik, Spišská Nová Ves

   69 hlasov
  • 40.

   Martin Kaščák, 36 r., trainee, Spišská Nová Ves

   34 hlasov
  • 41.

   Marta Poradová, 26 r., nezamestnaná, Spišské Vlachy

   30 hlasov
  • 42.

   Dušan Mlynár, 56 r., operátor materiálového manažmentu, Poprad

   32 hlasov
  • 43.

   Tomáš Zvolenský, 40 r., elektrotechnik, Spišská Nová Ves

   55 hlasov
  • 44.

   Ondrej Porada, 51 r., strojný mechanik, Spišské Vlachy

   16 hlasov
  • 45.

   Anna Figľarová, 38 r., upratovačka, Krompachy

   51 hlasov
  • 46.

   Andrej Čurilla, 61 r., zamestnanec bezpečnostnej služby, Krompachy

   23 hlasov
  • 47.

   Vlasta Borženská, 49 r., kuchárka, Kolinovce

   66 hlasov
  • 48.

   Juraj Plesník, 35 r., asistent predaja, Lieskovec

   33 hlasov
  • 49.

   Pavol Palkovič, 41 r., montér-elektrotechnik, Teplička

   29 hlasov
  • 50.

   Miroslav Šuca, 60 r., tunelár, Spišská Nová Ves

   42 hlasov
  • 51.

   Ondrej Porada, 21 r., študent, Spišské Vlachy

   24 hlasov
  • 52.

   Adela Pitková, 78 r., dôchodkyňa, Spišské Vlachy

   15 hlasov
  • 53.

   Michal Šalata, Bc., 30 r., personálny manažér, konateľ, Udavské

   30 hlasov
  • 54.

   Zoltán Baron, 69 r., dôchodca, Krompachy

   12 hlasov
  • 55.

   Katarína Hojdová, 54 r., invalidná dôchodkyňa, Spišské Vlachy

   23 hlasov
  • 56.

   Marta Poradová, 50 r., robotníčka, Spišské Vlachy

   32 hlasov
  • 57.

   Andrea Droppová, PhDr., 46 r., terénna sociálna pracovníčka, Jánovce

   71 hlasov
  • 58.

   Jozef Krištály, 29 r., živnostník, Zvolen

   59 hlasov
  • 59.

   Adela Čekelová, 79 r., dôchodkyňa, Spišská Nová Ves

   28 hlasov
  • 60.

   Pavol Peteja, 32 r., SZČO, Bardejov

   29 hlasov
  • 61.

   Daniel Mitter, 49 r., SZČO, Spišská Nová Ves

   23 hlasov
  • 62.

   Lenka Semanová, 48 r., upratovačka v ZŠ, Krompachy

   43 hlasov
  • 63.

   Ján Horváth, 35 r., predavač, Letanovce

   28 hlasov
  • 64.

   Katarína Hojdová, 23 r., manažérka, Spišské Vlachy

   23 hlasov
  • 65.

   Marián Čekel, 43 r., SZČO, Spišská Nová Ves

   19 hlasov
  • 66.

   Pavol Hlávka, 60 r., konateľ, Žilina

   18 hlasov
  • 67.

   Ján Strišovský, 27 r., nástrojár, Spišská Belá

   23 hlasov
  • 68.

   Cyril Kapitančík, 70 r., dôchodca, Spišské Vlachy

   15 hlasov
  • 69.

   Jozef Rychnavský, 66 r., dôchodca, Kolinovce

   16 hlasov
  • 70.

   Anna Rychnavská, 70 r., dôchodkyňa, Kolinovce

   12 hlasov
  • 71.

   Marián Tarbaj, 39 r., zamestnanec bezpečnostnej služby, Krompachy

   16 hlasov
  • 72.

   Beáta Antošová, 54 r., účtovníčka, Spišská Nová Ves

   38 hlasov
  • 73.

   Slavomír Palenčár, 69 r., dôchodca, Spišská Nová Ves

   6 hlasov
  • 74.

   Anna Palenčárová, 66 r., dôchodkyňa, Spišská Nová Ves

   7 hlasov
  • 75.

   Augustín Čambál, 72 r., dôchodca, Spišská Nová Ves

   8 hlasov
  • 76.

   Jozef Pavlanský, 70 r., živnostník, Spišská Nová Ves

   12 hlasov
  • 77.

   Eva Pavlanská, 66 r., dôchodkyňa, Spišská Nová Ves

   20 hlasov
  • 78.

   Roman Vansáč, 41 r., pracovný asistent, Spišská Nová Ves

   24 hlasov
  • 79.

   Beáta Harmanová, 52 r., sanitárka, Spišská Nová Ves

   58 hlasov
  • 80.

   Ján Plesník, Ing., 61 r., živnostník, Zvolen

   71 hlasov
  • 1.

   Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 62 r., riaditeľ múzea SNP, Banská Bystrica

   1 086 hlasov
  • 2.

   Ján Gabonay, JUDr., 53 r., zástupca zamestnancov, Spišská Nová Ves

   515 hlasov
  • 3.

   Jana Gidušková, 41 r., administratívna zamestnankyňa, Rudňany

   352 hlasov
  • 4.

   Vladimír Strmeň, 91 r., dôchodca, Banská Bystrica

   243 hlasov
  • 5.

   Vladimír Sklenka, PhDr., PhD., 42 r., projektový manažér, Banská Bystrica

   173 hlasov
  • 6.

   František Čekel, Ing., 50 r., konateľ, Spišská Nová Ves

   159 hlasov
  • 10.

   Ingrid Zachorecová, Mgr., 51 r., riaditeľka ZŠ, Hurbanovo

   132 hlasov
  • 9.

   Andrej Lúčny, RNDr., PhD., 48 r., informatik, učiteľ na VŠ, Banka

   129 hlasov
  • 12.

   Juraj Hojnoš, 59 r., administratívny zamestnanec, Spišská Nová Ves

   124 hlasov
  • 13.

   Radovan Medovič, Ing., 44 r., učiteľ, Rudno nad Hronom

   111 hlasov
  • 7.

   Július Kolenič, Ing., 46 r., projektový manažér, Bratislava

   102 hlasov
  • 16.

   Lucia Cabuková, 34 r., nezamestnaná, Kysucké Nové Mesto

   99 hlasov
  • 27.

   Jana Mikulová, Bc., 35 r., zdravotná sestra, Spišské Vlachy

   86 hlasov
  • 15.

   Tomáš Lukačovský, Mgr., 27 r., štátny úradník, odborník na EÚ, Slovenský Grob

   85 hlasov
  • 11.

   Pavol Ružička, 39 r., vedúci tréningového centra, Bratislava

   81 hlasov
  • 57.

   Andrea Droppová, PhDr., 46 r., terénna sociálna pracovníčka, Jánovce

   71 hlasov
  • 80.

   Ján Plesník, Ing., 61 r., živnostník, Zvolen

   71 hlasov
  • 39.

   Ján Žemba, 54 r., banský elektrotechnik, Spišská Nová Ves

   69 hlasov
  • 14.

   Jaroslav Kaščák, 38 r., živnostník, Spišská Nová Ves

   66 hlasov
  • 47.

   Vlasta Borženská, 49 r., kuchárka, Kolinovce

   66 hlasov
  • 20.

   František Dolný, Ing., 63 r., predseda poľnohospodárskeho družstva, Levoča

   65 hlasov
  • 17.

   Stanislav Ďurík, 47 r., poradca v stavebníctve, Banská Bystrica

   61 hlasov
  • 58.

   Jozef Krištály, 29 r., živnostník, Zvolen

   59 hlasov
  • 79.

   Beáta Harmanová, 52 r., sanitárka, Spišská Nová Ves

   58 hlasov
  • 43.

   Tomáš Zvolenský, 40 r., elektrotechnik, Spišská Nová Ves

   55 hlasov
  • 19.

   Slavomír Kandra, 50 r., nástrojár, Spišské Vlachy

   51 hlasov
  • 23.

   Tomáš Hurajt, 38 r., zástupca zamestnancov, Huncovce

   51 hlasov
  • 45.

   Anna Figľarová, 38 r., upratovačka, Krompachy

   51 hlasov
  • 21.

   Branislav Filip, 42 r., riaditeľ, Spišské Vlachy

   49 hlasov
  • 8.

   Jiří Horák, 52 r., podnikateľ, Kľak

   47 hlasov
  • 24.

   Vladimír Klemanič, Mgr., 34 r., nezamestnaný, Banská Bystrica

   46 hlasov
  • 62.

   Lenka Semanová, 48 r., upratovačka v ZŠ, Krompachy

   43 hlasov
  • 50.

   Miroslav Šuca, 60 r., tunelár, Spišská Nová Ves

   42 hlasov
  • 72.

   Beáta Antošová, 54 r., účtovníčka, Spišská Nová Ves

   38 hlasov
  • 18.

   Viliam Mokráň, Ing., 62 r., stavebný inžinier, Nitra

   37 hlasov
  • 22.

   Štefan Pendrák, 55 r., nastavovač lisov, Spišské Vlachy

   37 hlasov
  • 32.

   Radovan Čechovič, 49 r., družstevník, Bratislava

   37 hlasov
  • 33.

   Jozef Tomajko, 59 r., majster odborného výcviku, Spišské Vlachy

   34 hlasov
  • 34.

   Jozef Spodniak, Ing., 31 r., konateľ, Košice

   34 hlasov
  • 40.

   Martin Kaščák, 36 r., trainee, Spišská Nová Ves

   34 hlasov
  • 26.

   Maja Repiská, Mgr., 51 r., učiteľka, Rudno nad Hronom

   33 hlasov
  • 37.

   Dušan Cichý, 55 r., vodič sanitky, Krompachy

   33 hlasov
  • 48.

   Juraj Plesník, 35 r., asistent predaja, Lieskovec

   33 hlasov
  • 42.

   Dušan Mlynár, 56 r., operátor materiálového manažmentu, Poprad

   32 hlasov
  • 56.

   Marta Poradová, 50 r., robotníčka, Spišské Vlachy

   32 hlasov
  • 25.

   Ján Záchenský, 54 r., starosta, Kordíky

   31 hlasov
  • 30.

   Ondrej Fabrici, 63 r., dôchodca, Kluknava

   31 hlasov
  • 41.

   Marta Poradová, 26 r., nezamestnaná, Spišské Vlachy

   30 hlasov
  • 53.

   Michal Šalata, Bc., 30 r., personálny manažér, konateľ, Udavské

   30 hlasov
  • 36.

   Andrea Kmeťová, Mgr., 48 r., učiteľka, Hodruša - Hámre

   29 hlasov
  • 49.

   Pavol Palkovič, 41 r., montér-elektrotechnik, Teplička

   29 hlasov
  • 60.

   Pavol Peteja, 32 r., SZČO, Bardejov

   29 hlasov
  • 59.

   Adela Čekelová, 79 r., dôchodkyňa, Spišská Nová Ves

   28 hlasov
  • 63.

   Ján Horváth, 35 r., predavač, Letanovce

   28 hlasov
  • 35.

   Marta Lőrincová, 69 r., dôchodkyňa, Košice

   26 hlasov
  • 38.

   Emil Hurta, 39 r., vedúci výroby, Veľká Dolina

   25 hlasov
  • 51.

   Ondrej Porada, 21 r., študent, Spišské Vlachy

   24 hlasov
  • 78.

   Roman Vansáč, 41 r., pracovný asistent, Spišská Nová Ves

   24 hlasov
  • 46.

   Andrej Čurilla, 61 r., zamestnanec bezpečnostnej služby, Krompachy

   23 hlasov
  • 55.

   Katarína Hojdová, 54 r., invalidná dôchodkyňa, Spišské Vlachy

   23 hlasov
  • 61.

   Daniel Mitter, 49 r., SZČO, Spišská Nová Ves

   23 hlasov
  • 64.

   Katarína Hojdová, 23 r., manažérka, Spišské Vlachy

   23 hlasov
  • 67.

   Ján Strišovský, 27 r., nástrojár, Spišská Belá

   23 hlasov
  • 77.

   Eva Pavlanská, 66 r., dôchodkyňa, Spišská Nová Ves

   20 hlasov
  • 65.

   Marián Čekel, 43 r., SZČO, Spišská Nová Ves

   19 hlasov
  • 66.

   Pavol Hlávka, 60 r., konateľ, Žilina

   18 hlasov
  • 29.

   Ľudmila Baronová, 67 r., dôchodkyňa, Krompachy

   17 hlasov
  • 28.

   Aladár Cichý, 65 r., dôchodca, Krompachy

   16 hlasov
  • 44.

   Ondrej Porada, 51 r., strojný mechanik, Spišské Vlachy

   16 hlasov
  • 69.

   Jozef Rychnavský, 66 r., dôchodca, Kolinovce

   16 hlasov
  • 71.

   Marián Tarbaj, 39 r., zamestnanec bezpečnostnej služby, Krompachy

   16 hlasov
  • 31.

   Štefan Grisák, 67 r., dôchodca, Slovinky

   15 hlasov
  • 52.

   Adela Pitková, 78 r., dôchodkyňa, Spišské Vlachy

   15 hlasov
  • 68.

   Cyril Kapitančík, 70 r., dôchodca, Spišské Vlachy

   15 hlasov
  • 54.

   Zoltán Baron, 69 r., dôchodca, Krompachy

   12 hlasov
  • 70.

   Anna Rychnavská, 70 r., dôchodkyňa, Kolinovce

   12 hlasov
  • 76.

   Jozef Pavlanský, 70 r., živnostník, Spišská Nová Ves

   12 hlasov
  • 75.

   Augustín Čambál, 72 r., dôchodca, Spišská Nová Ves

   8 hlasov
  • 74.

   Anna Palenčárová, 66 r., dôchodkyňa, Spišská Nová Ves

   7 hlasov
  • 73.

   Slavomír Palenčár, 69 r., dôchodca, Spišská Nová Ves

   6 hlasov