Voľby sa skončili
19.

Kandidátna listina SMER - sociálna demokracia

Zoznam kandidátov

  • 1.

   Peter Pellegrini, Ing., 44 r., predseda vlády SR, Banská Bystrica

   413 555 hlasov
  • 2.

   Robert Fico, doc. JUDr., CSc., 55 r., poslanec NR SR, Bratislava

   243 463 hlasov
  • 3.

   Denisa Saková, Ing., PhD., 43 r., ministerka vnútra SR, Bratislava

   144 100 hlasov
  • 4.

   Richard Raši, MUDr., PhD., MPH., 48 r., podpredseda vlády SR, Košice

   154 722 hlasov
  • 5.

   Juraj Blanár, Ing., 53 r., poslanec NR SR, Žilina

   54 244 hlasov
  • 6.

   Peter Žiga, Ing., PhD., 47 r., minister hospodárstva SR, Košice

   28 386 hlasov
  • 7.

   Ladislav Kamenický, Ing., 49 r., minister financií SR, Bratislava

   15 403 hlasov
  • 8.

   Jaroslav Baška, Ing., 44 r., poslanec NR SR, Dohňany

   21 372 hlasov
  • 9.

   Erik Tomáš, Mgr., 44 r., poslanec NR SR, Bratislava

   62 004 hlasov
  • 10.

   Matúš Šutaj Eštok, Mgr., 33 r., vedúci Úradu vlády SR, Bratislava

   5 049 hlasov
  • 11.

   Ľuboš Blaha, Mgr. PhDr., PhD., 40 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava

   60 263 hlasov
  • 12.

   Ján Richter, JUDr., 63 r., minister, Nitra

   30 524 hlasov
  • 13.

   Ľubica Laššáková, PhDr., 59 r., ministerka kultúry SR, Banská Bystrica

   10 781 hlasov
  • 14.

   Martin Nemky, Ing., MBA, 39 r., poslanec NR SR, Nitra

   2 148 hlasov
  • 15.

   Ján Podmanický, JUDr. PhDr., PhD., 42 r., poslanec NR SR, Stará Bystrica

   10 805 hlasov
  • 16.

   Peter Kmec, JUDr., 53 r., diplomat, Senec

   1 524 hlasov
  • 17.

   Viliam Zahorčák, 60 r., primátor mesta Michalovce, Michalovce

   5 866 hlasov
  • 18.

   Marián Saloň, Ing., PhD., 42 r., štátny tajomník, Stará Ľubovňa

   4 486 hlasov
  • 19.

   Ľubomír Petrák, Ing., CSc., 58 r., poslanec NR SR, Hurbanova Ves

   1 913 hlasov
  • 20.

   Boris Susko, JUDr., PhD., 49 r., štátny tajomník, Ivanka pri Dunaji

   1 160 hlasov
  • 21.

   Ľubomír Vážny, Ing., 62 r., poslanec NR SR, Banská Bystrica

   4 500 hlasov
  • 22.

   Jozef Habánik, doc. Ing., PhD., 43 r., rektor, Trenčín

   2 023 hlasov
  • 23.

   Vladimír Faič, 71 r., poslanec NR SR, Prašice

   668 hlasov
  • 24.

   Dušan Muňko, Ing., 75 r., poslanec NR SR, Bratislava

   555 hlasov
  • 25.

   Anton Stredák, PaedDr., 56 r., štátny tajomník, Nitra

   995 hlasov
  • 26.

   Róbert Puci, Ing., 46 r., poslanec NR SR, Trebišov

   2 689 hlasov
  • 27.

   Peter Šuca, PaedDr., 51 r., poslanec NR SR, Nová Lesná

   1 125 hlasov
  • 28.

   Ján Ferenčák, PhDr. Mgr., MBA, 45 r., primátor mesta Kežmarok, Kežmarok

   2 679 hlasov
  • 29.

   Dušan Galis, 70 r., poslanec NR SR, Bratislava

   2 590 hlasov
  • 30.

   Dušan Jarjabek, doc. Mgr. art., 66 r., poslanec NR SR, Bratislava

   5 747 hlasov
  • 31.

   Maroš Kondrót, Ing., 59 r., poslanec NR SR, Bratislava

   378 hlasov
  • 32.

   Vladimír Baláž, MUDr., PhD., 61 r., lekár, Banská Bystrica

   2 296 hlasov
  • 33.

   Jana Vaľová, PhDr., 54 r., poslankyňa NR SR, Humenné

   4 810 hlasov
  • 34.

   Richard Takáč, Ing., 37 r., obchodný riaditeľ, Prievidza

   2 217 hlasov
  • 35.

   Marián Kéry, Mgr., 42 r., poslanec NR SR, Zlaté Moravce

   2 314 hlasov
  • 36.

   Jozef Valocký, MUDr., 63 r., poslanec NR SR, Galanta

   511 hlasov
  • 37.

   Stanislav Kubánek, Ing., 68 r., poslanec NR SR, Prešov

   2 157 hlasov
  • 38.

   Ján Blcháč, Ing., PhD., 60 r., primátor mesta, Liptovský Mikuláš

   3 184 hlasov
  • 39.

   Augustín Hambálek, Ing., 62 r., poslanec NR SR, Trnava

   961 hlasov
  • 40.

   Vladimír Jánošík, Ing., 54 r., primátor mesta Lipany, Lipany

   2 433 hlasov
  • 41.

   Ján Kvorka, 65 r., poslanec NR SR, Blatnica

   754 hlasov
  • 42.

   Zdenko Svoboda, Mgr., MBA, 37 r., ekonomicko-technický námestník, Nitra

   941 hlasov
  • 43.

   Branislav Ondruš, Mgr., 46 r., štátny tajomník, Bratislava

   4 189 hlasov
  • 44.

   Pavol Goga, PaedDr., 56 r., poslanec NR SR, Topoľčany

   1 161 hlasov
  • 45.

   Mária Janíková, PhDr., MBA, 49 r., poslankyňa NR SR, riaditeľka Centra sociálnych služieb, Partizánske

   1 461 hlasov
  • 46.

   Jozef Ježík, MUDr., 52 r., lekár, Zvolen

   2 002 hlasov
  • 47.

   Peter Náhlik, PhDr., 38 r., poslanec NR SR, Trnava

   902 hlasov
  • 48.

   Ján Senko, PhDr., 61 r., poslanec NR SR, starosta, Očová

   992 hlasov
  • 49.

   Vojtech Ferencz, doc. Ing., PhD., 49 r., štátny tajomník, Bohdanovce

   1 004 hlasov
  • 50.

   Marek Mitterpák, Ing., PhD., 45 r., poslanec NR SR, Košice

   1 329 hlasov
  • 51.

   Jozef Smatana, Ing., 57 r., prednosta okresného úradu, Považská Bystrica

   1 597 hlasov
  • 52.

   Kvetoslava Hejbalová, PhDr., 64 r., stredoškolská učiteľka, Nové Mesto nad Váhom

   1 348 hlasov
  • 53.

   Michal Bagačka, Mgr., 56 r., štátny tajomník, Hnúšťa

   1 391 hlasov
  • 54.

   Oľga Nachtmannová, Mgr., PhD., 56 r., štátna tajomníčka, Bratislava

   803 hlasov
  • 55.

   Marián Valentovič, Ing., 36 r., generálny riaditeľ ÚPSVaR, Trebatice

   802 hlasov
  • 56.

   Martin Karaš, Ing., 35 r., riaditeľ kultúrnej inštitúcie, Kamienka

   2 331 hlasov
  • 57.

   Ladislav Andreánsky, MUDr., 56 r., lekár, Liptovský Hrádok

   1 017 hlasov
  • 58.

   Jozef Cech, PaedDr., 38 r., starosta, Skalité

   2 541 hlasov
  • 59.

   Mikuláš Krajkovič, Mgr., MBA, 51 r., poslanec NR SR, Vápeník

   867 hlasov
  • 60.

   Jaroslav Demian, Ing., 57 r., štátny zamestnanec, Brezno

   996 hlasov
  • 61.

   František Petro, Ing., 58 r., starosta, Ploské

   1 117 hlasov
  • 62.

   Michal Kapuš, Ing., 39 r., prednosta okresného úradu, Bánovce nad Bebravou

   822 hlasov
  • 63.

   Pavol Čorba, PhDr., 38 r., generálny štátny radca, Žilina

   1 286 hlasov
  • 64.

   Katarína Roth Neveďalová, Mgr., 37 r., poradkyňa podpredsedu vlády SR, Bratislava

   672 hlasov
  • 65.

   Zuzana Matejičková, Bc., 23 r., študentka, Komárno

   1 147 hlasov
  • 66.

   Andrea Žiaková, Ing., 48 r., prednostka okresného úradu, Lutila

   1 009 hlasov
  • 67.

   Richard Eliáš, JUDr., 33 r., vedúci majetkovoprávneho odboru OÚ, Prešov

   5 493 hlasov
  • 68.

   Milan Mojš, Ing., 63 r., poslanec NR SR, Likavka

   534 hlasov
  • 69.

   Boleslav Lešo, MVDr., PhD., 53 r., prednosta okresného úradu, Baškovce

   1 402 hlasov
  • 70.

   Peter Kalivoda, Mgr., 42 r., riaditeľ, Plavecký Štvrtok

   482 hlasov
  • 71.

   Igor Válek, Ing., 41 r., riaditeľ ÚPSVaR, Trnava

   855 hlasov
  • 72.

   Miroslav Čellár, Mgr. Bc., 36 r., podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica

   537 hlasov
  • 73.

   Peter Obrimčák, MUDr., 59 r., riaditeľ nemocnice, Poprad

   472 hlasov
  • 74.

   Martin Petruško, JUDr., 46 r., právnik, Košice

   1 163 hlasov
  • 75.

   Iveta Hanulíková, Ing., 55 r., riaditeľka inštitútu vzdelávania, Bratislava

   259 hlasov
  • 76.

   Vladimír Kocourek, Ing., 56 r., prednosta okresného úradu, Senica

   297 hlasov
  • 77.

   Jozef Stopka, JUDr. Ing., PhD., 52 r., prednosta okresného úradu, Handlová

   1 053 hlasov
  • 78.

   František Mrázik, Ing., 59 r., SZČO, Žihárec

   221 hlasov
  • 79.

   Igor Melicher, Mgr., 26 r., štátny radca, Poltár

   796 hlasov
  • 80.

   Peter Gaži, Ing., 54 r., lesný inžinier, Spišská Belá

   325 hlasov
  • 81.

   Ján Jakubov, Ing., 62 r., projektový manažér, Košice

   519 hlasov
  • 82.

   Dušan Dvoran, 66 r., starosta obce, Vysoká pri Morave

   329 hlasov
  • 83.

   Ján Horváth, Ing., 65 r., starosta, Chtelnica

   557 hlasov
  • 84.

   Michal Moško, Mgr., 46 r., krajský riaditeľ VŠZP, Trenčín

   337 hlasov
  • 85.

   Ervín Weiss, Mgr., PhD., 33 r., vysokoškolský pedagóg, Podhorany

   798 hlasov
  • 86.

   Branislav Hámorník, Ing., 55 r., prednosta okresného úradu, Lučenec

   588 hlasov
  • 87.

   Michal Lukša, Mgr., MBA, 57 r., asistent poslanca, Snina

   430 hlasov
  • 88.

   Ján Mažgút, Mgr., 38 r., hovorca strany SMER - SD, Bratislava

   194 hlasov
  • 89.

   Peter Švider, JUDr. PhDr., 34 r., právnik, Košice

   388 hlasov
  • 90.

   Rastislav Strečanský, PhDr. Bc., 35 r., prednosta okresného úradu, Hlohovec

   318 hlasov
  • 91.

   Henrich Gašparík, MUDr., PhD., 54 r., riaditeľ NsP, Rudník

   403 hlasov
  • 92.

   Helena Bohátová, Ing., PhD., 59 r., riaditeľka ÚPSVaR, Nové Zámky

   323 hlasov
  • 93.

   Martina Jarošová Gašparová, Mgr., 36 r., koordinátorka regionálneho centra sociálnej ekonomiky, Levice

   411 hlasov
  • 94.

   Ján Baňas, Ing., 52 r., prednosta okresného úradu, Lipany

   438 hlasov
  • 95.

   Miroslav Kovalčík, Ing., 57 r., prednosta okresného úradu, Turčianske Teplice

   391 hlasov
  • 96.

   Štefan Daňo, RSDr. JUDr., 72 r., advokát, Košice

   267 hlasov
  • 97.

   Adam Nociar, JUDr., MPH, 33 r., riaditeľ odboru verejného obstarávania, Bratislava

   174 hlasov
  • 98.

   Júlia Gálová, Mgr., 65 r., administratívna pracovníčka, Galanta

   154 hlasov
  • 99.

   Dana Šťastná, Ing., 51 r., prednostka okresného úradu Ilava, Dubnica nad Váhom

   298 hlasov
  • 100.

   Dáša Ďurianová, Bc., DBA, 57 r., finančná riaditeľka, Kozárovce

   575 hlasov
  • 101.

   Radovan Lehocký, Mgr., 44 r., hlavný inšpektor práce, Dolná Krupá

   301 hlasov
  • 102.

   Ľuboš Martinák, Ing., 61 r., poslanec NR SR, Medzilaborce

   387 hlasov
  • 103.

   Iveta Krajčovičová, Mgr., 54 r., vedúca zamestnankyňa, Báhoň

   212 hlasov
  • 104.

   Norbert Rudický, Mgr., 46 r., vedúci odboru ÚPSVaR, Veľký Meder

   164 hlasov
  • 105.

   Jozef Hollan, Bc., 57 r., vedúci vnútornej správy OcÚ Lednické Rovne, Lednické Rovne

   177 hlasov
  • 106.

   Marek Oremus, Ing., 56 r., primátor mesta Šurany, Šurany

   393 hlasov
  • 107.

   Rastislav Kudla, JUDr., 41 r., právnik, Trenčín

   235 hlasov
  • 108.

   Štefan Hreha, Ing., 61 r., riaditeľ sociálnej poisťovne Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou

   1 074 hlasov
  • 109.

   Miroslav Gabara, PhDr., 41 r., riaditeľ ÚPSVaR Námestovo, Tvrdošín

   344 hlasov
  • 110.

   Richard Bittner, Mgr., 32 r., štátny zamestnanec, Piešťany

   155 hlasov
  • 111.

   Peter Flamík, Bc., 46 r., starosta obce, Prietržka

   275 hlasov
  • 112.

   Peter Burčo, Ing., 32 r., starosta obce, Bátovce

   641 hlasov
  • 113.

   Jozef Magát, Ing., 51 r., starosta obce, Sľažany

   215 hlasov
  • 114.

   Daniel Karas, Mgr., 45 r., SZČO, Banská Bystrica

   861 hlasov
  • 115.

   Jozef Guliga, Mgr., 37 r., vedúci kancelárie primátora, Bardejov

   1 071 hlasov
  • 116.

   Vladimír Božek, Ing., 61 r., riaditeľ ÚPSVaR Martin, Kláštor pod Znievom

   371 hlasov
  • 117.

   Martin Kostelničák, PhDr., PhD., 36 r., marketingový manažér, Bratislava

   99 hlasov
  • 118.

   Kamil Blaho, 63 r., starosta obce, Voznica

   319 hlasov
  • 119.

   Eduard Hulík, Ing. JUDr., 58 r., advokát, Bratislava

   62 hlasov
  • 120.

   Roman Urbáník, PaedDr., 56 r., starosta obce, Močenok

   187 hlasov
  • 121.

   Marián Siekela, RNDr., 59 r., prednosta okresného úradu Veľký Krtíš, Krupina

   194 hlasov
  • 122.

   Vladimír Macašek, Ing., 61 r., administratívny pracovník, Kysucké Nové Mesto

   417 hlasov
  • 123.

   Ivana Antošová, Mgr., 51 r., manažérka, Bratislava

   618 hlasov
  • 124.

   Evamária Veselská, Mgr., 26 r., štátna zamestnankyňa, Holíč

   244 hlasov
  • 125.

   Pavol Dragula, Mgr., 37 r., riaditeľ odboru služieb zamestnanosti, Turčianky

   301 hlasov
  • 126.

   Milan Halúz, Bc., 53 r., obchodný manažér, Levice

   177 hlasov
  • 127.

   Alexander Daško, Mgr., 50 r., riaditeľ SZUŠ - LAVUTA, Banská Bystrica

   267 hlasov
  • 128.

   Miroslav Štefček, Ing., 57 r., predseda poľnohospodárskeho družstva, Štiavnička

   391 hlasov
  • 129.

   Marian Slaminka, JUDr., 34 r., právnik, Bratislava

   169 hlasov
  • 130.

   Kamil Vaňa, 62 r., správca priemyselného parku, Trnava

   88 hlasov
  • 131.

   Mário Zajac, Ing., 48 r., manažér, Dubnica nad Váhom

   222 hlasov
  • 132.

   Marek Illéš, Ing., 45 r., generálny riaditeľ, Nitra

   441 hlasov
  • 133.

   Jozef Žilík, Ing., 60 r., riaditeľ, Poltár

   228 hlasov
  • 134.

   Marián Ličko, Ing., 67 r., dôchodca, Slovenské Pravno

   169 hlasov
  • 135.

   Lília Lohnická, Ing., 55 r., stavebná inžinierka, Bratislava

   107 hlasov
  • 136.

   Radko Gavliak, Ing., 42 r., riaditeľ ÚPSVaR, Prievidza

   525 hlasov
  • 137.

   Jozef Mokoš, 53 r., starosta, Nemčice

   216 hlasov
  • 138.

   Ľubomír Haško, 47 r., SZČO, Veľký Krtíš

   339 hlasov
  • 139.

   Matúš Mních, JUDr., 57 r., starosta, Zázrivá

   638 hlasov
  • 140.

   Dušan Šebok, JUDr., 49 r., starosta, Kráľová pri Senci

   152 hlasov
  • 141.

   Milan Galaba, Mgr., 56 r., štátny zamestnanec, Zlaté Moravce

   236 hlasov
  • 142.

   Anna Líšková, Mgr., 46 r., vedúca majetkovoprávneho odboru OÚ, Žiar nad Hronom

   318 hlasov
  • 143.

   Peter Morong, RNDr., 49 r., riaditeľ lesného závodu, Brezno

   588 hlasov
  • 144.

   Janka Krahulíková, Mgr., 58 r., riaditeľka ÚPSVaR, Topoľčany

   334 hlasov
  • 145.

   Martin Madlo, Mgr., 39 r., SZČO, Piešťany

   208 hlasov
  • 146.

   Božena Reingraberová, 55 r., účtovníčka, Dunajská Lužná

   204 hlasov
  • 147.

   Roman Malatinec, Mgr. art., 38 r., podpredseda BBSK, Korytárky

   709 hlasov
  • 148.

   Petronela Vižďáková, Ing., 56 r., prednostka okresného úradu Šaľa, Trnovec nad Váhom

   309 hlasov
  • 149.

   Samuel Janec, MUDr., MPH., 67 r., lekár, Bratislava

   383 hlasov
  • 150.

   Erik Kaliňák, Mgr., 28 r., kreatívny manažér, Bratislava

   3 973 hlasov
  • 1.

   Peter Pellegrini, Ing., 44 r., predseda vlády SR, Banská Bystrica

   413 555 hlasov
  • 2.

   Robert Fico, doc. JUDr., CSc., 55 r., poslanec NR SR, Bratislava

   243 463 hlasov
  • 4.

   Richard Raši, MUDr., PhD., MPH., 48 r., podpredseda vlády SR, Košice

   154 722 hlasov
  • 3.

   Denisa Saková, Ing., PhD., 43 r., ministerka vnútra SR, Bratislava

   144 100 hlasov
  • 9.

   Erik Tomáš, Mgr., 44 r., poslanec NR SR, Bratislava

   62 004 hlasov
  • 11.

   Ľuboš Blaha, Mgr. PhDr., PhD., 40 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava

   60 263 hlasov
  • 5.

   Juraj Blanár, Ing., 53 r., poslanec NR SR, Žilina

   54 244 hlasov
  • 12.

   Ján Richter, JUDr., 63 r., minister, Nitra

   30 524 hlasov
  • 6.

   Peter Žiga, Ing., PhD., 47 r., minister hospodárstva SR, Košice

   28 386 hlasov
  • 8.

   Jaroslav Baška, Ing., 44 r., poslanec NR SR, Dohňany

   21 372 hlasov
  • 7.

   Ladislav Kamenický, Ing., 49 r., minister financií SR, Bratislava

   15 403 hlasov
  • 15.

   Ján Podmanický, JUDr. PhDr., PhD., 42 r., poslanec NR SR, Stará Bystrica

   10 805 hlasov
  • 13.

   Ľubica Laššáková, PhDr., 59 r., ministerka kultúry SR, Banská Bystrica

   10 781 hlasov
  • 17.

   Viliam Zahorčák, 60 r., primátor mesta Michalovce, Michalovce

   5 866 hlasov
  • 30.

   Dušan Jarjabek, doc. Mgr. art., 66 r., poslanec NR SR, Bratislava

   5 747 hlasov
  • 67.

   Richard Eliáš, JUDr., 33 r., vedúci majetkovoprávneho odboru OÚ, Prešov

   5 493 hlasov
  • 10.

   Matúš Šutaj Eštok, Mgr., 33 r., vedúci Úradu vlády SR, Bratislava

   5 049 hlasov
  • 33.

   Jana Vaľová, PhDr., 54 r., poslankyňa NR SR, Humenné

   4 810 hlasov
  • 21.

   Ľubomír Vážny, Ing., 62 r., poslanec NR SR, Banská Bystrica

   4 500 hlasov
  • 18.

   Marián Saloň, Ing., PhD., 42 r., štátny tajomník, Stará Ľubovňa

   4 486 hlasov
  • 43.

   Branislav Ondruš, Mgr., 46 r., štátny tajomník, Bratislava

   4 189 hlasov
  • 150.

   Erik Kaliňák, Mgr., 28 r., kreatívny manažér, Bratislava

   3 973 hlasov
  • 38.

   Ján Blcháč, Ing., PhD., 60 r., primátor mesta, Liptovský Mikuláš

   3 184 hlasov
  • 26.

   Róbert Puci, Ing., 46 r., poslanec NR SR, Trebišov

   2 689 hlasov
  • 28.

   Ján Ferenčák, PhDr. Mgr., MBA, 45 r., primátor mesta Kežmarok, Kežmarok

   2 679 hlasov
  • 29.

   Dušan Galis, 70 r., poslanec NR SR, Bratislava

   2 590 hlasov
  • 58.

   Jozef Cech, PaedDr., 38 r., starosta, Skalité

   2 541 hlasov
  • 40.

   Vladimír Jánošík, Ing., 54 r., primátor mesta Lipany, Lipany

   2 433 hlasov
  • 56.

   Martin Karaš, Ing., 35 r., riaditeľ kultúrnej inštitúcie, Kamienka

   2 331 hlasov
  • 35.

   Marián Kéry, Mgr., 42 r., poslanec NR SR, Zlaté Moravce

   2 314 hlasov
  • 32.

   Vladimír Baláž, MUDr., PhD., 61 r., lekár, Banská Bystrica

   2 296 hlasov
  • 34.

   Richard Takáč, Ing., 37 r., obchodný riaditeľ, Prievidza

   2 217 hlasov
  • 37.

   Stanislav Kubánek, Ing., 68 r., poslanec NR SR, Prešov

   2 157 hlasov
  • 14.

   Martin Nemky, Ing., MBA, 39 r., poslanec NR SR, Nitra

   2 148 hlasov
  • 22.

   Jozef Habánik, doc. Ing., PhD., 43 r., rektor, Trenčín

   2 023 hlasov
  • 46.

   Jozef Ježík, MUDr., 52 r., lekár, Zvolen

   2 002 hlasov
  • 19.

   Ľubomír Petrák, Ing., CSc., 58 r., poslanec NR SR, Hurbanova Ves

   1 913 hlasov
  • 51.

   Jozef Smatana, Ing., 57 r., prednosta okresného úradu, Považská Bystrica

   1 597 hlasov
  • 16.

   Peter Kmec, JUDr., 53 r., diplomat, Senec

   1 524 hlasov
  • 45.

   Mária Janíková, PhDr., MBA, 49 r., poslankyňa NR SR, riaditeľka Centra sociálnych služieb, Partizánske

   1 461 hlasov
  • 69.

   Boleslav Lešo, MVDr., PhD., 53 r., prednosta okresného úradu, Baškovce

   1 402 hlasov
  • 53.

   Michal Bagačka, Mgr., 56 r., štátny tajomník, Hnúšťa

   1 391 hlasov
  • 52.

   Kvetoslava Hejbalová, PhDr., 64 r., stredoškolská učiteľka, Nové Mesto nad Váhom

   1 348 hlasov
  • 50.

   Marek Mitterpák, Ing., PhD., 45 r., poslanec NR SR, Košice

   1 329 hlasov
  • 63.

   Pavol Čorba, PhDr., 38 r., generálny štátny radca, Žilina

   1 286 hlasov
  • 74.

   Martin Petruško, JUDr., 46 r., právnik, Košice

   1 163 hlasov
  • 44.

   Pavol Goga, PaedDr., 56 r., poslanec NR SR, Topoľčany

   1 161 hlasov
  • 20.

   Boris Susko, JUDr., PhD., 49 r., štátny tajomník, Ivanka pri Dunaji

   1 160 hlasov
  • 65.

   Zuzana Matejičková, Bc., 23 r., študentka, Komárno

   1 147 hlasov
  • 27.

   Peter Šuca, PaedDr., 51 r., poslanec NR SR, Nová Lesná

   1 125 hlasov
  • 61.

   František Petro, Ing., 58 r., starosta, Ploské

   1 117 hlasov
  • 108.

   Štefan Hreha, Ing., 61 r., riaditeľ sociálnej poisťovne Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou

   1 074 hlasov
  • 115.

   Jozef Guliga, Mgr., 37 r., vedúci kancelárie primátora, Bardejov

   1 071 hlasov
  • 77.

   Jozef Stopka, JUDr. Ing., PhD., 52 r., prednosta okresného úradu, Handlová

   1 053 hlasov
  • 57.

   Ladislav Andreánsky, MUDr., 56 r., lekár, Liptovský Hrádok

   1 017 hlasov
  • 66.

   Andrea Žiaková, Ing., 48 r., prednostka okresného úradu, Lutila

   1 009 hlasov
  • 49.

   Vojtech Ferencz, doc. Ing., PhD., 49 r., štátny tajomník, Bohdanovce

   1 004 hlasov
  • 60.

   Jaroslav Demian, Ing., 57 r., štátny zamestnanec, Brezno

   996 hlasov
  • 25.

   Anton Stredák, PaedDr., 56 r., štátny tajomník, Nitra

   995 hlasov
  • 48.

   Ján Senko, PhDr., 61 r., poslanec NR SR, starosta, Očová

   992 hlasov
  • 39.

   Augustín Hambálek, Ing., 62 r., poslanec NR SR, Trnava

   961 hlasov
  • 42.

   Zdenko Svoboda, Mgr., MBA, 37 r., ekonomicko-technický námestník, Nitra

   941 hlasov
  • 47.

   Peter Náhlik, PhDr., 38 r., poslanec NR SR, Trnava

   902 hlasov
  • 59.

   Mikuláš Krajkovič, Mgr., MBA, 51 r., poslanec NR SR, Vápeník

   867 hlasov
  • 114.

   Daniel Karas, Mgr., 45 r., SZČO, Banská Bystrica

   861 hlasov
  • 71.

   Igor Válek, Ing., 41 r., riaditeľ ÚPSVaR, Trnava

   855 hlasov
  • 62.

   Michal Kapuš, Ing., 39 r., prednosta okresného úradu, Bánovce nad Bebravou

   822 hlasov
  • 54.

   Oľga Nachtmannová, Mgr., PhD., 56 r., štátna tajomníčka, Bratislava

   803 hlasov
  • 55.

   Marián Valentovič, Ing., 36 r., generálny riaditeľ ÚPSVaR, Trebatice

   802 hlasov
  • 85.

   Ervín Weiss, Mgr., PhD., 33 r., vysokoškolský pedagóg, Podhorany

   798 hlasov
  • 79.

   Igor Melicher, Mgr., 26 r., štátny radca, Poltár

   796 hlasov
  • 41.

   Ján Kvorka, 65 r., poslanec NR SR, Blatnica

   754 hlasov
  • 147.

   Roman Malatinec, Mgr. art., 38 r., podpredseda BBSK, Korytárky

   709 hlasov
  • 64.

   Katarína Roth Neveďalová, Mgr., 37 r., poradkyňa podpredsedu vlády SR, Bratislava

   672 hlasov
  • 23.

   Vladimír Faič, 71 r., poslanec NR SR, Prašice

   668 hlasov
  • 112.

   Peter Burčo, Ing., 32 r., starosta obce, Bátovce

   641 hlasov
  • 139.

   Matúš Mních, JUDr., 57 r., starosta, Zázrivá

   638 hlasov
  • 123.

   Ivana Antošová, Mgr., 51 r., manažérka, Bratislava

   618 hlasov
  • 86.

   Branislav Hámorník, Ing., 55 r., prednosta okresného úradu, Lučenec

   588 hlasov
  • 143.

   Peter Morong, RNDr., 49 r., riaditeľ lesného závodu, Brezno

   588 hlasov
  • 100.

   Dáša Ďurianová, Bc., DBA, 57 r., finančná riaditeľka, Kozárovce

   575 hlasov
  • 83.

   Ján Horváth, Ing., 65 r., starosta, Chtelnica

   557 hlasov
  • 24.

   Dušan Muňko, Ing., 75 r., poslanec NR SR, Bratislava

   555 hlasov
  • 72.

   Miroslav Čellár, Mgr. Bc., 36 r., podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica

   537 hlasov
  • 68.

   Milan Mojš, Ing., 63 r., poslanec NR SR, Likavka

   534 hlasov
  • 136.

   Radko Gavliak, Ing., 42 r., riaditeľ ÚPSVaR, Prievidza

   525 hlasov
  • 81.

   Ján Jakubov, Ing., 62 r., projektový manažér, Košice

   519 hlasov
  • 36.

   Jozef Valocký, MUDr., 63 r., poslanec NR SR, Galanta

   511 hlasov
  • 70.

   Peter Kalivoda, Mgr., 42 r., riaditeľ, Plavecký Štvrtok

   482 hlasov
  • 73.

   Peter Obrimčák, MUDr., 59 r., riaditeľ nemocnice, Poprad

   472 hlasov
  • 132.

   Marek Illéš, Ing., 45 r., generálny riaditeľ, Nitra

   441 hlasov
  • 94.

   Ján Baňas, Ing., 52 r., prednosta okresného úradu, Lipany

   438 hlasov
  • 87.

   Michal Lukša, Mgr., MBA, 57 r., asistent poslanca, Snina

   430 hlasov
  • 122.

   Vladimír Macašek, Ing., 61 r., administratívny pracovník, Kysucké Nové Mesto

   417 hlasov
  • 93.

   Martina Jarošová Gašparová, Mgr., 36 r., koordinátorka regionálneho centra sociálnej ekonomiky, Levice

   411 hlasov
  • 91.

   Henrich Gašparík, MUDr., PhD., 54 r., riaditeľ NsP, Rudník

   403 hlasov
  • 106.

   Marek Oremus, Ing., 56 r., primátor mesta Šurany, Šurany

   393 hlasov
  • 95.

   Miroslav Kovalčík, Ing., 57 r., prednosta okresného úradu, Turčianske Teplice

   391 hlasov
  • 128.

   Miroslav Štefček, Ing., 57 r., predseda poľnohospodárskeho družstva, Štiavnička

   391 hlasov
  • 89.

   Peter Švider, JUDr. PhDr., 34 r., právnik, Košice

   388 hlasov
  • 102.

   Ľuboš Martinák, Ing., 61 r., poslanec NR SR, Medzilaborce

   387 hlasov
  • 149.

   Samuel Janec, MUDr., MPH., 67 r., lekár, Bratislava

   383 hlasov
  • 31.

   Maroš Kondrót, Ing., 59 r., poslanec NR SR, Bratislava

   378 hlasov
  • 116.

   Vladimír Božek, Ing., 61 r., riaditeľ ÚPSVaR Martin, Kláštor pod Znievom

   371 hlasov
  • 109.

   Miroslav Gabara, PhDr., 41 r., riaditeľ ÚPSVaR Námestovo, Tvrdošín

   344 hlasov
  • 138.

   Ľubomír Haško, 47 r., SZČO, Veľký Krtíš

   339 hlasov
  • 84.

   Michal Moško, Mgr., 46 r., krajský riaditeľ VŠZP, Trenčín

   337 hlasov
  • 144.

   Janka Krahulíková, Mgr., 58 r., riaditeľka ÚPSVaR, Topoľčany

   334 hlasov
  • 82.

   Dušan Dvoran, 66 r., starosta obce, Vysoká pri Morave

   329 hlasov
  • 80.

   Peter Gaži, Ing., 54 r., lesný inžinier, Spišská Belá

   325 hlasov
  • 92.

   Helena Bohátová, Ing., PhD., 59 r., riaditeľka ÚPSVaR, Nové Zámky

   323 hlasov
  • 118.

   Kamil Blaho, 63 r., starosta obce, Voznica

   319 hlasov
  • 90.

   Rastislav Strečanský, PhDr. Bc., 35 r., prednosta okresného úradu, Hlohovec

   318 hlasov
  • 142.

   Anna Líšková, Mgr., 46 r., vedúca majetkovoprávneho odboru OÚ, Žiar nad Hronom

   318 hlasov
  • 148.

   Petronela Vižďáková, Ing., 56 r., prednostka okresného úradu Šaľa, Trnovec nad Váhom

   309 hlasov
  • 101.

   Radovan Lehocký, Mgr., 44 r., hlavný inšpektor práce, Dolná Krupá

   301 hlasov
  • 125.

   Pavol Dragula, Mgr., 37 r., riaditeľ odboru služieb zamestnanosti, Turčianky

   301 hlasov
  • 99.

   Dana Šťastná, Ing., 51 r., prednostka okresného úradu Ilava, Dubnica nad Váhom

   298 hlasov
  • 76.

   Vladimír Kocourek, Ing., 56 r., prednosta okresného úradu, Senica

   297 hlasov
  • 111.

   Peter Flamík, Bc., 46 r., starosta obce, Prietržka

   275 hlasov
  • 96.

   Štefan Daňo, RSDr. JUDr., 72 r., advokát, Košice

   267 hlasov
  • 127.

   Alexander Daško, Mgr., 50 r., riaditeľ SZUŠ - LAVUTA, Banská Bystrica

   267 hlasov
  • 75.

   Iveta Hanulíková, Ing., 55 r., riaditeľka inštitútu vzdelávania, Bratislava

   259 hlasov
  • 124.

   Evamária Veselská, Mgr., 26 r., štátna zamestnankyňa, Holíč

   244 hlasov
  • 141.

   Milan Galaba, Mgr., 56 r., štátny zamestnanec, Zlaté Moravce

   236 hlasov
  • 107.

   Rastislav Kudla, JUDr., 41 r., právnik, Trenčín

   235 hlasov
  • 133.

   Jozef Žilík, Ing., 60 r., riaditeľ, Poltár

   228 hlasov
  • 131.

   Mário Zajac, Ing., 48 r., manažér, Dubnica nad Váhom

   222 hlasov
  • 78.

   František Mrázik, Ing., 59 r., SZČO, Žihárec

   221 hlasov
  • 137.

   Jozef Mokoš, 53 r., starosta, Nemčice

   216 hlasov
  • 113.

   Jozef Magát, Ing., 51 r., starosta obce, Sľažany

   215 hlasov
  • 103.

   Iveta Krajčovičová, Mgr., 54 r., vedúca zamestnankyňa, Báhoň

   212 hlasov
  • 145.

   Martin Madlo, Mgr., 39 r., SZČO, Piešťany

   208 hlasov
  • 146.

   Božena Reingraberová, 55 r., účtovníčka, Dunajská Lužná

   204 hlasov
  • 88.

   Ján Mažgút, Mgr., 38 r., hovorca strany SMER - SD, Bratislava

   194 hlasov
  • 121.

   Marián Siekela, RNDr., 59 r., prednosta okresného úradu Veľký Krtíš, Krupina

   194 hlasov
  • 120.

   Roman Urbáník, PaedDr., 56 r., starosta obce, Močenok

   187 hlasov
  • 105.

   Jozef Hollan, Bc., 57 r., vedúci vnútornej správy OcÚ Lednické Rovne, Lednické Rovne

   177 hlasov
  • 126.

   Milan Halúz, Bc., 53 r., obchodný manažér, Levice

   177 hlasov
  • 97.

   Adam Nociar, JUDr., MPH, 33 r., riaditeľ odboru verejného obstarávania, Bratislava

   174 hlasov
  • 129.

   Marian Slaminka, JUDr., 34 r., právnik, Bratislava

   169 hlasov
  • 134.

   Marián Ličko, Ing., 67 r., dôchodca, Slovenské Pravno

   169 hlasov
  • 104.

   Norbert Rudický, Mgr., 46 r., vedúci odboru ÚPSVaR, Veľký Meder

   164 hlasov
  • 110.

   Richard Bittner, Mgr., 32 r., štátny zamestnanec, Piešťany

   155 hlasov
  • 98.

   Júlia Gálová, Mgr., 65 r., administratívna pracovníčka, Galanta

   154 hlasov
  • 140.

   Dušan Šebok, JUDr., 49 r., starosta, Kráľová pri Senci

   152 hlasov
  • 135.

   Lília Lohnická, Ing., 55 r., stavebná inžinierka, Bratislava

   107 hlasov
  • 117.

   Martin Kostelničák, PhDr., PhD., 36 r., marketingový manažér, Bratislava

   99 hlasov
  • 130.

   Kamil Vaňa, 62 r., správca priemyselného parku, Trnava

   88 hlasov
  • 119.

   Eduard Hulík, Ing. JUDr., 58 r., advokát, Bratislava

   62 hlasov
  • 1.

   Peter Pellegrini, Ing., 44 r., predseda vlády SR, Banská Bystrica

   413 555 hlasov
  • 2.

   Robert Fico, doc. JUDr., CSc., 55 r., poslanec NR SR, Bratislava

   243 463 hlasov
  • 4.

   Richard Raši, MUDr., PhD., MPH., 48 r., podpredseda vlády SR, Košice

   154 722 hlasov
  • 3.

   Denisa Saková, Ing., PhD., 43 r., ministerka vnútra SR, Bratislava

   144 100 hlasov
  • 9.

   Erik Tomáš, Mgr., 44 r., poslanec NR SR, Bratislava

   62 004 hlasov
  • 11.

   Ľuboš Blaha, Mgr. PhDr., PhD., 40 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava

   60 263 hlasov
  • 5.

   Juraj Blanár, Ing., 53 r., poslanec NR SR, Žilina

   54 244 hlasov
  • 12.

   Ján Richter, JUDr., 63 r., minister, Nitra

   30 524 hlasov
  • 6.

   Peter Žiga, Ing., PhD., 47 r., minister hospodárstva SR, Košice

   28 386 hlasov
  • 8.

   Jaroslav Baška, Ing., 44 r., poslanec NR SR, Dohňany

   21 372 hlasov
  • 7.

   Ladislav Kamenický, Ing., 49 r., minister financií SR, Bratislava

   15 403 hlasov
  • 10.

   Matúš Šutaj Eštok, Mgr., 33 r., vedúci Úradu vlády SR, Bratislava

   5 049 hlasov
  • 13.

   Ľubica Laššáková, PhDr., 59 r., ministerka kultúry SR, Banská Bystrica

   10 781 hlasov
  • 14.

   Martin Nemky, Ing., MBA, 39 r., poslanec NR SR, Nitra

   2 148 hlasov
  • 15.

   Ján Podmanický, JUDr. PhDr., PhD., 42 r., poslanec NR SR, Stará Bystrica

   10 805 hlasov
  • 16.

   Peter Kmec, JUDr., 53 r., diplomat, Senec

   1 524 hlasov
  • 17.

   Viliam Zahorčák, 60 r., primátor mesta Michalovce, Michalovce

   5 866 hlasov
  • 18.

   Marián Saloň, Ing., PhD., 42 r., štátny tajomník, Stará Ľubovňa

   4 486 hlasov
  • 19.

   Ľubomír Petrák, Ing., CSc., 58 r., poslanec NR SR, Hurbanova Ves

   1 913 hlasov
  • 20.

   Boris Susko, JUDr., PhD., 49 r., štátny tajomník, Ivanka pri Dunaji

   1 160 hlasov
  • 21.

   Ľubomír Vážny, Ing., 62 r., poslanec NR SR, Banská Bystrica

   4 500 hlasov
  • 22.

   Jozef Habánik, doc. Ing., PhD., 43 r., rektor, Trenčín

   2 023 hlasov
  • 23.

   Vladimír Faič, 71 r., poslanec NR SR, Prašice

   668 hlasov
  • 24.

   Dušan Muňko, Ing., 75 r., poslanec NR SR, Bratislava

   555 hlasov
  • 25.

   Anton Stredák, PaedDr., 56 r., štátny tajomník, Nitra

   995 hlasov
  • 26.

   Róbert Puci, Ing., 46 r., poslanec NR SR, Trebišov

   2 689 hlasov
  • 27.

   Peter Šuca, PaedDr., 51 r., poslanec NR SR, Nová Lesná

   1 125 hlasov
  • 28.

   Ján Ferenčák, PhDr. Mgr., MBA, 45 r., primátor mesta Kežmarok, Kežmarok

   2 679 hlasov
  • 29.

   Dušan Galis, 70 r., poslanec NR SR, Bratislava

   2 590 hlasov
  • 30.

   Dušan Jarjabek, doc. Mgr. art., 66 r., poslanec NR SR, Bratislava

   5 747 hlasov
  • 31.

   Maroš Kondrót, Ing., 59 r., poslanec NR SR, Bratislava

   378 hlasov
  • 32.

   Vladimír Baláž, MUDr., PhD., 61 r., lekár, Banská Bystrica

   2 296 hlasov
  • 33.

   Jana Vaľová, PhDr., 54 r., poslankyňa NR SR, Humenné

   4 810 hlasov
  • 34.

   Richard Takáč, Ing., 37 r., obchodný riaditeľ, Prievidza

   2 217 hlasov
  • 35.

   Marián Kéry, Mgr., 42 r., poslanec NR SR, Zlaté Moravce

   2 314 hlasov
  • 36.

   Jozef Valocký, MUDr., 63 r., poslanec NR SR, Galanta

   511 hlasov
  • 37.

   Stanislav Kubánek, Ing., 68 r., poslanec NR SR, Prešov

   2 157 hlasov
  • 38.

   Ján Blcháč, Ing., PhD., 60 r., primátor mesta, Liptovský Mikuláš

   3 184 hlasov