Voľby sa skončili

Krížikuje sa alebo krúžkuje na hlasovacom lístku?

Tak ako to je s tými takzvanými prednostnými hlasmi? Keď od volebnej komisie prevezmete 25 hlasovacích lístkov, vyberiete len jeden. Máte však aj možnosť posunúť do parlamentu aj svojich favoritov na vybratej kandidátke. Najviac môžete vyznačiť štyri prednostné hlasy. Toleruje sa len vyznačenie krúžkom, čiže vyhnite sa krížikovaniu. Treba pripomenúť, že prednostné hlasovanie - teda krúžkovanie - je len voľba, nie povinnosť. Platný je teda aj hlasovací lístok bez krúžkov.

Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

V prípade, že si uvedomíte, že ste sa pomýlili, máte možnosť ešte pred vhodením lístku do hlasovacej schránky požiadať komisiu o ďalšie lístky. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.