Voľby sa skončili

Ako si vybaviť voličský preukaz

Ak v deň volieb nebudete doma, ale chcete voliť, môžete požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (najneskôr 28. februára 2020)  a preukaz vám vydajú hneď,
  • listom a to tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred voľbami,
  • emailom, ale tiež musí prísť správa na úrad najneskôr 15 dní pred voľbami,
  • na úrad môžete poslať môžete aj splnomocnenú osobu. V tomto prípade je posledným možným dňom 28. február.

Každá žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu. Ak potrebujete poslať preukaz na inú adresu, tak nezabudnite doplniť aj korešpondenčnú adresu.

Keď už budete vo volebnej miestnosti, predložíte volebnej komisii spoločne s hlasovacím preukazom aj občiansky preukaz. Hlasovací preukaz vám komisia v tej chvíli odoberie. Hlasovanie už potom prebieha tradične - podpisom potvrdíte prevzatie hlasovacích lístkov. Za plentou si vyberiete svojho favorita, môžete dať aj štyri prednostné hlasy a obálku s jedným lístkom vhodíte do schránky.

Pozor, nepomýľte si schránky, pretože v hlasovacej miestnosti budú dve - jedna pre hlasovanie, druhá pre nepoužité hlasovacie lístky. Do tej odhodíte iba nevyhraté kandidátky.