Voľby sa skončili

Ako sa volí zo zahraničia?

V prípade, že nemáte trvalý pobyt na Slovensku, ale požiadali ste 50 dní pred voľbami o možnosť voliť - ministerstvo vnútra vám pošle minimálne 35 dní pred voľbami hlasovacie lístky, opečiatkovanú obálku a návratnú obálku označenú heslom: VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL.

Hlasujte klasicky, teda vyberiete si jeden hlasovací lístok, na ktorom môžete označiť krúžkom aj prednostné hlasy. Prednostný hlas môžete dať najviac štyrom kandidátom. Tento hlasovací lístok vložíte do obálky s pečiatkou ministerstva a zalepíte. Obálku s lístkom vložíte ešte do návratnej obálky s heslom VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL, musí byť na nej uvedená adresa sídla Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresa voliča ako  odosielateľa.

Návratnú obálku odošlite poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

Rovnako sa hlasuje, aj keď máte trvalý pobyt na území SR, ale v čase volieb budete v zahraničí. Opäť však musíte najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 10. januára 2020) žiadať o voľby poštou. Ministerstvo vám pošle hlasovacie lístky a aj obálky.