O Televízii

Spravodajská televízia

TA3 je jedinou spravodajskou televíziou na slovenskom mediálnom trhu. Oficiálne vysiela od 23. septembra 2001. Prvé mimoriadne vysielanie sa však uskutočnilo už 11. septembra 2001 pri príležitosti útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku.

Objektívne a overené informácie

Hlavným posolstvom TA3 je vysielať objektívne, overené a nestranné informácie. V druhej dekáde svojho fungovania chce ešte viac prehĺbiť svoj kredit nezávislej a rešpektovanej televízie a byť uznávaným zdrojom informácií pre divákov, ako aj iné médiá doma aj v zahraničí.

Denne aktuálne udalosti

TA3 denne ponúka profesionálne spracované informácie z domova, zahraničia, z oblasti politiky, ekonomiky, financií, športu a ďalších sfér spoločenského diania. Pritom prináša udalosti v reálnom čase a tak môžu byť diváci vďaka živým vstupom a tlačovým besedám priamo v centre diania.

Široké spektrum relácií

Snahou TA3 je poskytnúť divákom okrem spravodajstva aj širší záber informácií z iných oblastí. Programovú štruktúru preto v roku 2011 rozšírila o nové relácie, ktoré im prinášajú novinky z regiónov, informácie o umení, kultúre, financiách, cestovaní na Slovensku a v zahraničí či profily známych osobností.

Nová grafika TA3

Televízia TA3 urobila v marci 2011 zásadné zmeny, ktoré považuje za najvýraznejšie počas celého desaťročného pôsobenia televízie. Spolu s prechodom na nový formát 16:9 modernizovala grafiku, divákom predstavila nový, dynamickejší dizajn televízie s novou vysielacou štruktúrou a reláciami. Redizajn televízia TA3 realizovala v spolupráci so spoločnosťou Oreo TV. Kompletnou rekonštrukciou prešlo aj spravodajské štúdio, vytvorila sa nová scéna s moderátorským stolom a grafickým pozadím. TA3 taktiež modernizovala technické zabezpečenie televízie, vybudovala podsvietené monitorové stĺpy a steny, nové reportérske stoly a korporátnu vizuálnu stenu s osvetovými časmi a logom TA3.

Pokrytie

TA3 je dostupná viac ako 90 % obyvateľstva Slovenska. Signál spravodajskej televízie TA3 je šírený prostredníctvom väčšiny káblových rozvodov na Slovensku a tiež v Českej republike. Je prístupný cez digitálne satelitné prijímače (družica Astra 3B). Spravodajskú televíziu TA3 môžu diváci sledovať prostredníctvom DVB-T.