Tlačové správy

11.9.2020

Už 19 rokov na mediálnom trhu

Ešte predtým, ako sa rok 2020 skončí, je jasné, že sa do histórie zapíše ako prelomový - v celosvetovom aj domácom meradle. Platí to aj pre vysielanie Televízie TA3. Výzvy, ktorým v tomto roku prvá a jediná spravodajská televízia na Slovensku čelila, ustála so cťou a s výsledkami, ktoré potvrdili jej pozíciu dôveryhodného a seriózneho média.

Televízia TA3 sa od začiatku roka 2020 sústredila na kľúčové parlamentné voľby, výrazne poznačené napätím v spoločnosti aj na politickej scéne. Očakávanie, že náročné obdobie z hľadiska požiadaviek na výkony ľudí v televízii aj na technické zabezpečenie vysielania sa končí,  zmarila koronakríza. Pre spravodajskú televíziu to znamenalo zaujať pohotový postoj, operatívny prístup a prijať najlepšie možné riešenia. Práve vtedy TA3 zúročila dlhoročné skúsenosti ľudí, ktorí boli v prvej línii a prinášali informácie v súvislosti s pandemickou situáciou. Overené a naživo.

„Udalosti uplynulých mesiacov preukázateľne potvrdili, že Televízia TA3 má nezastupiteľné miesto na slovenskom mediálnom trhu. Výzvy, pred ktoré bola náhle a bez prípravy postavená celá spoločnosť, preverili profesionalitu, odbornosť a schopnosť všetkých zložiek televízie operatívne reagovať. Ukázalo sa, že spravodajstvo, ako ho robíme roky – aktuálne, rýchle, overené a naživo – je to, čo ľudia potrebujú v krízových situáciách.  Som rád, že to ocenili aj diváci, pre ktorých sme sa počas koronakrízy stali hlavným zdrojom informácií.  Čísla sledovanosti, ktoré sme dosiahli, hovoria o silnej dôvere divákov.  A to je pre nás nielen ocenenie, ale aj obrovský záväzok do ďalšej práce. Sami sme si tú latku nastavili vysoko – preto teraz už nesmieme ísť nižšie,“ povedal pri predbežnom bilancovaní roka 2020 riaditeľ pre externé vzťahy TA3 Igor Čekirda.

V náročnej situácii nezostala bokom ani Nadácia TA3, ktorá počas koronakrízy zorganizovala zbierku, z výťažku ktorej operatívne pomohla desiatkam samospráv po celom Slovensku, aby mohli v rannej fáze protiepidemiologických opatrení zabezpečiť svojim odkázaným obyvateľom ochranné pomôcky.  Napriek nepredvídateľnosti vývoja situácie sa Nadácia TA3 rozhodla zorganizovať aj tradičné charitatívne podujatie Káčer na bicykli. Takouto formou sa správcovi Nadácie TA3 Petrovi Káčerovi, nositeľovi Krištáľového krídla za filantropiu, už 7. rok po sebe podarilo vyzbierať desaťtisíce eur pre chorých, hendikepovaných a odkázaných ľudí. Aktivity Nadácie TA3 sa v tomto exponovanom období neutlmili, naopak – myšlienky humanity, ľudskosti a solidarity – šírila prostredníctvom vysielania aj webu TA3.

Vo výsledku sa ukázalo, že sledovanosť Televízie TA3 a návštevnosť jej webu dosiahli v roku 2020 historické hodnoty. Počas marca 2020 dosiahol denný zásah vysielania TA3 takmer 1,5 milióna divákov starších ako 12 rokov, čo je 80 % nárast v porovnaní s priemerom za rok 2019.

Takisto aj web TA3.com dosiahol svoje maximá: počet zobrazení stránky za marec bol takmer 17 miliónov, čo je 370 % nárast v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka. Počet reálnych užívateľov za marec bol takmer 1,7 milióna, čo predstavuje nárast o viac ako 200 %.

Nielen toto je dôkazom, že Televízia TA3 sa zaradila medzi najdôveryhodnejšie mediálne značky na trhu. Opakovane to potvrdzujú aj prieskumy britského Inštitútu Reuters pre výskum žurnalistiky na Oxfordskej univerzite. Inštitút zaradil v roku 2020 Televíziu TA3 po dvoch víťazstvách na druhé miesto. Bolo to však tesné, rozdiel bol len na úrovni štatistickej odchýlky. V predchádzajúcich rokoch (2018 a 2019) sa TA3 umiestnila podľa výsledkov štúdie tejto prestížnej inštitúcie vždy na prvom mieste.

Jeseň je v elektronických médiách obdobím, kedy tradične predstavujú zmeny – programové aj personálne. V Televízii TA3 došlo k výmene na najvyšších postoch. Novou generálnou riaditeľkou sa stala Mirjana Hron Sikimič. Na post riaditeľky spravodajstva a publicistiky nastúpila Zuzana Martináková a na pozíciu riaditeľky komunikácie a strategického rozvoja Oľga Dúbravská.

„Našim cieľom je, aby Televízia TA3 bola ešte úspešnejšia a efektívnejšie fungujúca značka na trhu. Chceme byť rešpektovanou monotematickou televíziou všetkých generácií. Teší nás byť súčasťou skvelého tímu, ktorý v TA3 rozhodne je. Verím, že spoločne vstúpime do druhej dekády s novou energiou a entuziazmom. Oslavu 19. narodenín Televízie TA3 sme neorganizovali pre pandémiu, ale verím, že o rok si to všetko vynahradíme,“ uviedla nová generálna riaditeľka Televízie TA3 Mirjana Hron Sikimič.

Doterajšia divácka priazeň aj výsledky zahraničnej štúdie potvrdzujú, že Televízia TA3 má nezastupiteľné miesto na mediálnom trhu – ako zdroj overených, rýchlych a dôveryhodných informácií. Potvrdenie tejto pozície je o to cennejšie, že pred koronakrízou expandovali nové médiá a v prognózach vývoja sa televízie dostávali na druhú koľaj. Realita však ukázala, že riziko „fake news“ je priveľké a môže mať fatálny dosah. Pre Televíziu TA3 je toto poznanie výzvou aj záväzkom do budúcnosti, aby si udržala pozíciu dôveryhodného zdroja informácií.  11. septembra 2020 to bude už 19 rokov odvtedy, ako vstúpila na mediálny trh s ambíciou prinášania objektívnych informácií - rýchlo, overene a naživo.