Tlačové správy

6.4.2020

Spravodajstvo televízie TA3 v marci s historicky najvyššou sledovanosťou

V čase krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu sa ľudia na Slovensku spoliehajú na pravdivé, objektívne a vyvážené spravodajstvo televízie TA3. Táto skutočnosť sa preukázala aj na mimoriadnej sledovanosti za marec 2020.

Priemerný denný reach TA3 v marci dosiahol takmer 1,5 mil. divákov starších ako 12 rokov. (minútová podmienka reachu).

Priemerný denný rating TA3 stúpol na 78 tis. divákov denne. Denný trhový podiel televízie TA3 bol v marci 6,2 %. Počas celého marca bola televízia TA3 v cieľovej skupine 12+ a hostia 71 hodín jednotkou na trhu ( čo je 12 %  vysielacieho času televízie TA3 v marci 2020 ).

Hodnoty reachu, ratingu aj shareu za marec boli najvyššie vo viac ako 18 – ročnej histórii TA3.

Takisto aj web TA3.com dosiahol svoje maximá: počet zobrazení stránky za marec bol takmer 16,5 mil., čo je 370 % nárast oproti obdobiu posledného roka. Počet reálnych užívateľov za marec bol takmer 1,7 mil. (nárast o viac ako 200 %).

Najsledovanejšia relácia v histórii TA3 bola tlačová beseda po skončení mimoriadneho rokovania vlády v nedeľu 15.3. o 19:00 – v CS 12+ dosiahla rating až 404 tis.

Spravodajstvo televízie TA3 má v aktuálnej situácii nezastupiteľnú úlohu a televízia považuje prinášať najaktuálnejšie informácie za absolútnu prioritu a za svoje poslanie.