Technológie

Technické zabezpečenie výroby spravodajstva v TA3 vychádza z najnovších trendov vývoja dátových komunikácií a spravodajských technológií.

Autori technického riešenia televízie museli splniť náročnú požiadavku: zabezpečiť výrobu nepretržitého naživo vysielaného spravodajstva. Zvolili sme preto novú digitálnu technológiu, pretože so štandardnými pamäťovými médiami, či už analógovou alebo digitálnou páskou, by sme nedokázali časovo ani kapacitne zvládnuť náročnú výrobu spravodajstva.

Štáby TA3 ako prvé na Slovensku nakrúcajú reportáže pomocou kamier, ktoré používajú namiesto bežného pásudiskové pamäte. Táto technológia umožňuje rýchle spracovanie záznamu v digitálnych strižniach. Pre porovnanie - oproti iným televíziám sme schopní reportáž pripraviť do vysielania v trojnásobne kratšom čase než konkurencia. Dátový tok v televízii prebieha na vysokorýchlostných sieťach a vysokokapacitných serveroch.

Originálne je aj štúdio, pretože sme sa rozhodli pre diaľkovo ovládané kamery, ktoré z vysielacej réžie riadi jeden kameraman.

Aby bola stanica TA3 stále aktuálna a operatívna, pravidelne využívame živé spravodajské vstupy priamo z miesta diania. Ako prví na Slovensku máme vlastný digitálny satelitný prenosový voz (DSNG). Vďaka nemu môžeme celý deň prinášať najdôležitejšie udalosti v živom vysielaní.