Štúdio TA3

Predstavili nové ekonomické prognózy. Čo nás podľa aktuálnych odhadov čaká?

Rekordný rast cien dolieha na ekonomiku a prejavuje sa v jej pomalšom oživení. Predpandemickú úroveň dobehneme na jeseň tohto roka. Čerpanie fondov EÚ prispeje k tomu, že budúci rok rast ekonomiky zrýchli na 2,6 %. Rast cien pozitívne ovplyvňuje aj daňové základne a súčasne s menším oneskorením sa prelieva aj do rastu výdavkov, ktoré tlmia celkový vplyv aktualizácie na deficit verejných financií. Viac sme si k novej makroekonomickej a daňovej prognóze povedali s Viktorom Novysedlákom, riaditeľom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Ďalšie relácie