Raňajky

Stúpajú hladiny morí, rastie i teplota oceánov. Správa o stave klímy je opäť alarmujúca

Ľudská činnosť má zničujúce dôsledky, varuje najnovšia správa Svetovej meteorologickej organizácie. Dokument o stave klímy za rok 2021 poukazuje na rekordné stúpanie hladín morí, rast teploty oceánov aj narastajúcu koncentráciu skleníkových plynov. Zistenia sú podľa odborníkov alarmujúce. Viac o tejto správe, ale aj o možných riešeniach, povedala koordinátorka klimatickej koalície Lucia Szabová.

Ďalšie relácie