Raňajky

Veľkolepý galavečer baletu v podaní svetových umelcov. Ako vyzerá príprava podujatia Chorea Gala?

So začiatkom leta každoročne na Slovensko prichádza aj veľkolepý galavečer svetového moderného baletu. Podujatie Chorea Gala je vysoko oceňované nielen laickou verejnosťou, ale aj odbornými kritikmi. V štúdiu sme sa rozprávali s choreografom a režisérom Jánom Ďurovčíkom.

Ďalšie relácie