Raňajky

Podľa štatistík sa ženám počas pandémie znížila priemerná mzda až o sedem a pol percenta

Rozdiel medzi platovým ohodnotením žien a mužov bol podľa štatistík v minulom roku až 20 percent. Najväčšie platové rozdiely sú v oblastiach manažmentu a HR či pri vedúcich pozíciách. Pri nich je až dvakrát viac mužov ako žien. Ako dôvod platových rozdielov sa najčastejšie spomína vplyv rodových zvykov, nutnosť odchodu na materskú dovolenku, no aj nižšia iniciatíva či motivácia. Viac povedala Lenka Buchláková.

Ďalšie relácie