Svet technológií

Dron s vlastným doručovacím systémom spúšťa náklad zo vzduchu na zem

Spoločnosť A2Z Drone Delivery integrovala svoju technológiu pre doručovanie zásielok zo vzduchu už aj do novovyvinutého vlastného dronu. Dron môže doručiť dve zásielky na dve rôzne miesta, alebo obe naraz na jedno miesto.

Ďalšie relácie