Štúdio TA3

Možnosť spoznať pápeža Františka bližšie ponúkajú oficiálne dokumenty

O pápežovi Františkovi sa v médiách hovorí veľa. Táto charizmatická osobnosť vie pritiahnuť pozornosť verejnosti. Často sa však jeho vyjadrenia v mediálnom priestore vytrhávajú z kontextu, iné sa významovo posúvajú, o mnohých jeho myšlienkach sa mlčí. Ponúkame vám možnosť trocha hlbšie nahliadnuť do jeho myšlienkového sveta tak, ako sa zrkadlí v oficiálnych dokumentoch, ktoré napísal. Jeho encykliky sme si rozoberali s rímsko-katolíckym kňazom a publicistom Mariánom Gavendom.

Ďalšie relácie