Energia pre Slovensko

Energia pre Slovensko

Posledné diely

Úspory energie v mestách a obciach

Mestá a obce zohrávajú kľúčovú úlohu pri zmierňovaní dôsledkov klimatických zmien. Práve na ich území sa spotrebuje najviac energie a majú tak možnosť znížiť produkciu škodlivých emisií a prispieť tým k ochrane životného prostredia. V tejto časti relácie Energia pre Slovensko sa preto pozrieme na možnosti využívania podporných nástrojov, ktoré majú samosprávy k dispozícii.