Pozrime sa na to

Pozrime sa na to

Témy, o ktorých sa nehovorí, témy, ktoré vzbudzujú vášne, témy, ktoré nás rozdeľujú... Vieme nájsť spoločnú reč? Moderátorka: Zuzana Martináková

Posledné diely

Rozdelí migrácia EÚ?

Hostia: Robert Fico, predseda strany Smer–SD, bývalý predseda vlády, František Šebej, bývalý predseda zahraničného výboru NR SR, Vladimír Krčméry, rektor VŠZaSP, zakladateľ humanitárnych misií.

Pôvod človeka

Hostia: Radovan Beňuš, antropológ, PRF UK, Michaela Dörnhöferová, antropologička, PRF UK

Autonómna mobilita

Hostia: Branislav Sitár, fyzik FMFI Univerzita Komenského, Jesný zo slovenského automobilového inštitútu

Kopti a Islamský štát

Hostia: Katarína Šomodiová / politologička a arabistka, Jozef Hudec / orientalista, Attila Kovacs / regionalista a islamológ, Jozef Klavec / odborník na terorizmus

Nové trendy v anatómii

Hostia: Eliška Kubíková / prednostka Anatomického ústavu LF UK, Tomáš Brngál / medik LF UK, Tung Cao Thanh / demonštrátor LF UK

Vedec roka 2016

Hostia: Tomáš Bertók / Mladá osobnosť vedy, Mária Omastová / Vedkyňa roka, Pavel Povinec / Vedec roka

Koniec druhej svetovej vojny

Hostia: Stanislav Mičev, generálny riaditeľ Múzea SNP, Dr. Michal Schvarc, historik (Historický ústav SAV), Dr. Peter Zelenák, historik (FiF UK).