Posledné diely

Pôvod človeka

Hostia: Radovan Beňuš, antropológ, PRF UK, Michaela Dörnhöferová, antropologička, PRF UK

Autonómna mobilita

Hostia: Branislav Sitár, fyzik FMFI Univerzita Komenského, Jesný zo slovenského automobilového inštitútu

Kopti a Islamský štát

Hostia: Katarína Šomodiová / politologička a arabistka, Jozef Hudec / orientalista, Attila Kovacs / regionalista a islamológ, Jozef Klavec / odborník na terorizmus

Nové trendy v anatómii

Hostia: Eliška Kubíková / prednostka Anatomického ústavu LF UK, Tomáš Brngál / medik LF UK, Tung Cao Thanh / demonštrátor LF UK

Vedec roka 2016

Hostia: Tomáš Bertók / Mladá osobnosť vedy, Mária Omastová / Vedkyňa roka, Pavel Povinec / Vedec roka

Koniec druhej svetovej vojny

Hostia: Stanislav Mičev, generálny riaditeľ Múzea SNP, Dr. Michal Schvarc, historik (Historický ústav SAV), Dr. Peter Zelenák, historik (FiF UK).

Polutanty a zdravie človeka

Hostia: František Kundracik, fyzik, FMFI UK / Jozef Prousek, environmentálny chemik, FCHPT STU / Lukáš Hrdlička, environmentálny chemik, FCHPT STU