Svet+

Svet+

Súhrn toho najdôležitejšieho, čo sa počas týždňa udialo vo svete. Moderátori relácie: Barbara Túrosová, Peter Nittnaus a Vladimír Lichvár.

Posledné diely