Portrét

Portrét

Relácia Portrét prináša hĺbkové rozhovory s významnými slovenskými i zahraničnými osobnosťami. Predstavuje ich životné hodnoty, presvedčenia a vášne.

Posledné diely

Portrét výtvarníka Alexeja Vojtáška

Výtvarné dielo Alexeja Vojtáška je často rovnako nevyspytateľné, tajomné a plné energetických siločiar a vrstiev, ako autor sám. Vytvoril si vlastnú symboliku, ktorá oslovuje matematikov, odklína mystiku dávnych kultúr a prenáša ju do mágie ženského princípu všetkých čias. Veľkorysú farebnosť maľby pokojne strieda s filigrantskou presnosťou grafických ilustrácií.

Portrét lekára Pavla Maloviča

Pavel Malovič absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave v roku 1976. Krátko na to začal pracovať na Klinike telovýchovného lekárstva. Pôsobil ako univerzitný pedagóg, odborný konzultant baletu SND a prednášal na svetových kongresoch. V Európe patrí medzi služobne najstarších reprezentačných lekárov vo futbale, a na konte má stovky oficiálnych zápasov. Pre UEFA pracuje ako dopingový komisár.

Portrét sochára Juraja Čuteka

Narodil sa v Žiline, no po rodinnom sťahovaní do Bratislavy navštevoval Strednú umelecko-priemyslovú školu a štúdium zakončil v Prahe. Odvtedy sa živí ako výtvarník v slobodnom povolaní. Venuje sa komornej i monumentálnej plastike, tvorbe interiérov, dizajnu či sochárskeho nábytku, no nie sú mu cudzie ani kreslenie či maľovanie. Svoje diela vystavoval aj v Európe či Izraeli a jeho tvorba sa dočkala aj viacerých ocenení.

Portrét básnika Ivana Štrpku

Už počas štúdia odboru slovenčina – španielčina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pôsobil ako redaktor v literárnych časopisoch. Vyskúšal si aj prácu dramaturga pre deti a mládež v televízii. Vo svojich dielach často opisuje zážitkový až rozprávkový svet svojho detstva, v 70. rokoch mal pre svoje politické názory pozastavenú publikačnú činnosť. Známe sú aj jeho texty pre slovenskú hudobnú legendu Deža Ursinyho, ktoré sú v našej populárnej hudbe považované za neobyčajný zjav.

Portrét fotografa Alana Hyžu

Alan Hyža patrí k najuznávanejším slovenským fotografom. Po rokoch práce v slovenských denníkoch a týždenníkoch pracuje dnes ako fotograf v slobodnom povolaní. Vo svojej tvorbe uprednostňuje dokumentárnu, najmä čiernobielu fotografiu. V poslednom období pracoval na projektoch ako Misia, kde mapoval život saleziánov vo svete, na knihe Sto ľudí a ich miest, po revolúcii fotil krajiny východného bloku a s dreveným fotoaparátom zaznamenával miznúce Slovensko v knihe Memoria. Takýchto obrazových publikácií má na konte už deväť. Na pomoc ľuďom v núdzi založil občianske združenie Medzi nami.

Portrét historika, sociológa a politika Ivana Laluhu

Historik, sociológ a politik Ivan Laluha je autorom mnohých vedeckých publikácií, projektov a vysokoškolských učebníc. Študoval históriu na univerzitách v Moskve, Odese a sociológiu v Belehrade. Na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave pôsobil v dvoch etapách. Profiloval sa ako autor štúdií o sociálnom rozvoji a zakladateľ predmetu Kvalita života. Keď ho v politických čistkách v roku 1970 vylúčili z komunistickej strany, zapojil sa do disidentskej činnosti a úzko spolupracoval s Alexandrom Dubčekom. Po Novembri 1989 sa stal poslancom Federálneho zhromaždenia za VPN. Aktívne sa zúčastnil príprav vzniku samostatnej SR a z politiky odišiel ako člen Sociálnodemokratickej strany.

Portrét sochára Jána Ťapáka

Sochár Ján Ťapák je ako jedna z najvýznamnejších osobností svojej generácie výborný figuralista, rozprávač a majster kresby. Po štúdiu absolvoval sochárske sympóziá v Rakúsku, Nemecku a Taliansku, venoval sa aj scénickej tvorbe pre Slovenské národné divadlo a najmä pre súbor Lúčnica, ktorého bol niekoľko rokov súčasťou. Má za sebou množstvo vlastných i kolektívnych výstav.