Analýzy a trendy

Analýzy a trendy

V relácii sa zaoberáme aktuálnou top témou posledných dní vo svete ekonomiky s dosahom na domáci trh. Respondentmi sú odborníci, ktorí komentujú a analyzujú udalosti z rôznych ekonomických sfér.

Posledné diely

Dôsledky poistnej dane

Hostia: Martina Bíliková, riaditeľka odboru nepriamych daní, MF SR, Jozefína Žáková, riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní.

O prioritách EÚ po roku 2020

Hostia: Radovan Geist, analytik portálu euractiv.sk, Viliam Páleník, vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV

Boj proti daňovým únikom

Hostia: Vladimír Baláž, Prognostický ústav SAV, Miriam Galandová, Slovenská komora daňových poradcov.