Štandarda SR
Prezidentské voľby 2019

2. kolo30. 3. 20197:00 - 22:00

Voľby sa
skončili

Pravidlá financovania volebnej kampane

Kandidát na prezidenta môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur. V tejto sume je už započítaná aj daň z pridanej hodnoty a platí kompletne pre obidve kolá volieb.

Do nákladov sa započítavajú všetky finančné prostriedky vynaložené na kampaň, dokonca aj tie, ktoré ešte neboli uhradené. Patrí sem aj cena politickej reklamy, inzerátov, ale zarátava sa obvyklá cena a nie zľavnená suma, nepeňažné dary sa vyčíslujú.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že do nákladov sa započítavajú aj propagácie v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, čiže v období od 14. júla 2018 do 9. januára 2019.

Ak bude kandidát používať na kampaň peniaze, musí mať založený takzvaný transparentný účet. Údaje na tomto osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Mali by ste sa tam dozvedieť presnú sumu, dátum zaúčtovania, meno a priezvisko alebo názov platiteľa ako aj príjemcu, text účtovného zápisu a variabilný symbol.

Na transparentný účet sa vkladajú financie len prevodom z iného účtu, čiže kandidáta nemôžete podporiť platbou v hotovosti. Posledná platba účet sa môže vložiť do 48 hodín pred dňom konania volieb.