Štandarda SR
Prezidentské voľby 2019

2. kolo30. 3. 20197:00 - 22:00

Voľby sa
skončili

Krúžkovať alebo krížikovať?

Keď si jednoznačne vyberiete svojho kandidáta na prezidenta, hlas mu odovzdajte zakrúžkovaním jeho poradového čísla na listine.

"Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky," vysvetľuje ministerstvo vnútra.

Ak sa pomýlite a uvedomíte si chybu ešte pred vhodením lístka do schránky, môžete požiadať okrskovú volebnú komisiu o ďalší hlasovací lístok.

Pokazený, zle zakrúžkovaný alebo doškrtaný hlasovací lístok vloží volič do schránky na nepoužité a nesprávne upravené hlasovacie lístky. Nepomýľte sa, správne vyplnený hlasovací lístok v obálke patrí do volebnej schránky.