Štandarda SR
Prezidentské voľby 2019

2. kolo30. 3. 20197:00 - 22:00

Voľby sa
skončili

Ako si vybaviť voličský preukaz

Hlasovať môže každý plnoletý občan Slovenskej republiky. Ak v čase volieb nebudete doma, môžete podľa zákona voliť aj v inom okrsku. Pre tento prípad je dôležité vybaviť si voličský preukaz.

Voličský preukaz vydáva obec, dá sa oň požiadať osobne, listom alebo elektronicky. Dôležité je však dodržať termíny. Pokiaľ žiadate osobne, dajte si záležať, aby ste to stihli najneskôr 15. marca pre prvé kolo a do 29. marca pre druhé kolo volieb. Ak žiadate listom, ten musí prísť na obecný úrad v prípade prvého kola najneskôr 25. februára, pre druhé kolo volieb najneskôr do 11. marca. To isté platí pre elektronickú žiadosť.

Žiadosti musia obsahovať údaje o voličovi, okrem iného rodné číslo, štátnu príslušnosť či adresu, kam má obec voličský preukaz poslať. Za voliča môže požiadať o hlasovací preukaz aj splnomocnená osoba. Dá sa žiadať o voličské preukazy pre obe kolá volieb súčasne.

Volič, ktorému obec vydala hlasovací preukaz, môže voliť v ktoromkoľvek okrsku na Slovensku. Ak sa predsa len zmenia vaše plány a nebudete cestovať mimo, s hlasovacím preukazom viete odvoliť aj vo svojom okrsku. Nezabudnite si ho vziať a preukázať sa ním pred volebnou komisiou.