Nadácia TA3

Nadácia TA3 ponúka samosprávam pomoc pri zásobovaní seniorov

Nadácia TA3 v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska reaguje na aktuálnu kritickú situáciu, vyvolanú nariadeniami a opatreniami, ktoré súvisia s elimináciou šírenia koronavírusu. Obmedzenie pohybu na verejnosti a minimalizácia kontaktu s okolím výrazne zasiahla najmä seniorov, ktorí sú najzraniteľnejšou časťou populácie.

Nadácia TA3 má vo svojom štatúte aj pomoc odkázaným a ohrozeným skupinám obyvateľstva. Preto podáva pomocnú ruku samosprávam, ktoré v tomto komplikovanom období zabezpečujú seniorom nákupy. Najmä pre menšie obce, ktoré majú napäté rozpočty a doslova počítajú každé euro výdavkov, to predstavuje problém. Náklady majú najmä na služobné autá, pohonné hmoty a pracovnú silu.

Nadácia TA3 prichádza s SMS zbierkou, ktorá sa aj v minulosti osvedčila ako vysoko účinný a adresný nástroj pomoci. S mediálnou podporu Televízie TA3 pripravila mobilizačný spot, ktorým vyzýva darcov, aby zaslaním prázdnej SMS na číslo 832 prispeli sumou 1 euro na náklady, ktoré majú samosprávy pri zabezpečovaní nákupov pre svojich starších občanov, odkázaných na pomoc okolia.

Samosprávy, ktoré prejavia záujem o finančnú podporu, sa môžu obrátiť na Nadáciu TA3 elektronicky a kontaktovať ju na adrese nadacia@ta3.com. O rozdelení prostriedkov zo zbierky bude rozhodovať 5 členná komisia, zložená z troch zástupcov Nadácie TA3 a dvoch predstaviteľov ZMOS. Príspevok na financovanie tejto služby, respektíve úhrada nákladov, ktoré vzniknú samosprávam pri zabezpečovaní tejto služby pre svojich občanov, nie sú nárokovateľné.

Peter Káčer, správca Nadácia TA3
Branislav Tréger, predseda ZMOS

Charitatívny aukčný salón

Nadácia TA3 a APPA vás po deviatykrát pozýva na Charitatívny aukčný salón. Reprezentatívny výber súčasného slovenského umenia uvedieme 19. novembra 2019 o 19. hodine v aukčnej sieni SOGA.

Aj umenie môže pomáhať. Desiatky slovenských umelcov opäť ponúkli svoje diela do charitatívnej dražby. Výťažok z dražby dostanú rodiny, príbehy ktorých Vám teraz predstavíme.

Pomoc pre rodinu Leškovú z Košíc

Mama Jana a jej syn Mário majú rovnakú diagnózu – lámavosť kostí. Rodina Leškovcov z Košíc však nestráca nádej, že súčasné moderné liečebné postupy umožnia, aby nadaný a šikovný Mário raz chodil.

Pomoc pre Bianku Palubovú z Prešova

Dvanásť ročná Bianka z Prešova je nadané a športovo založené dievča. Napriek tomu, že sa narodila s rázštepom chrbtice, hydrocefalom a má problém so zrakom, rodina ju odmalička viedla k samostatnosti. Veľmi by jej pomohlo, keby mala namiesto mechanického vozíka elektrický.

Pomoc pre Veroniku Bartošovú z Piešťan

Veronika Bartošová z Piešťan má 27 rokov. Potrebuje intenzívnu rehabilitáciu, lebo má veľké problémy s motorikou a cvičiť s ňou je čoraz náročnejšie. Rodina by chcela pre ňu hydromasážnu vaňu, lebo rehabilitácia vo vode je pre ňu najúčinnejšia.

Pomoc pre súrodevcov Lackovcov z Veľkej Lomnice

Súrodencom Lackovcom – Daniele, Márii a Romanovi – ešte v detstve diagnostikovi muskulárnu dystrofiu. Dnes sú to už päťdesiatnici, ktorí žijú  - napriek svojmu obmedzeniu - veľmi intenzívnym životom. Hoci sú odkázaní na  pomoc osobného asistenta. Ten ich však nemôže spoločne brávať na rôzne podujatia. Do auta, ktoré majú, sa totiž všetci spolu - aj so svojimi vozíkmi -nezmestia.

Pomoc pre Jaroslavu Majdánovú z Dubnice nad Váhom

Jaroslave Majdánovej z Dubnice nad Váhom diagnostikovali detskú mozgovú obrnu, keď mala tri roky. Dnes je na plnom invalidnom dôchodku a stará sa o ňu mama. Štyridsaťročná Jaroslava by potrebovala rehabilitácie, ktoré by jej zlepšili motoriku a viedli k väčšej samostatnosti.

Pomoc pre Adama Boldiho zo Slavošoviec

Desaťročný Adam zo Slavošoviec má detskú mozgovú obrnu, ktorá je následkom komplikácií po pôrode. K tomu sa pridružili ešte epileptické záchvaty. Chlapec potrebuje operáciu, nemôže ju však absolvovať skôr, ako po sérii rehabilitácií, ktoré sú finančne veľmi náročne.

Hodnota diel, ktoré pôjdu do dražby má rôznu cenu. Hodnota vašej pomoci je však nevyčísliteľná. Nie každý sa môže stať umelcom, ale každý môže nájsť v sebe umenie pomáhať. Skúste to aj vy. 19. novembra v Aukčnej sieni SOGA.

Káčer na bicykli 2019

Nadácia TA3 zorganizovala aj v roku 2019 charitatívnu akciu Káčer na bicykli, ktorá sa uskutočnila počas posledného júnového týždňa.

Všetky novinky, podrobnosti a informácie sa dozviete na webstránke kacer2019.ta3.com

Staňte sa pravidelným prispevateľom

V prípade, že sa chcete stať pravidelným prispievateľom Nadácie TA3, pošlite SMS s textom ANO na číslo 832. V prípade, že chcete svoje pravidelné prispevanie zrušiť, pošlite SMS s textom STOP na číslo 832.

Názov nadácie: Nadácia TA3

Sídlo nadácie: Gagarinova 12, 820 15 Bratislava
č. ú.: SK07 1100 0000 0029 2712 3400
IČO: 42257760

Nadácia je založená výlučne na podporu a propagáciu verejnoprospešného účelu.
Účelom nadácie je:

- individuálna podpora sociálne slabých znevýhodnených občanov

- podpora organizácii zaoberajúcich sa deťmi, dospelými osobami, ako aj seniormi

- aktuálna pomoc pri živelných katastrofách a hromadných nešťastiach

Svoj účel plní nadácia najmä poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov aštipendií jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, zdravotníckym a vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby.

Zakladateľom nadácie je spoločnosť: C.E.N. s.r.o., so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 780 886, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21029/B.

Kontakt:
Mgr. Peter KÁČER
správca Nadácie TA3
Gagarinova 12
P. O. BOX 31
820 15 Bratislava

Mobil: +421 915 396 618
Fax: +421 2 4820 3549
E-mail: kacer@ta3.com, nadacia@ta3.com
Web: nadacia.ta3.com

Úsmev pre Záhorie pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú

Zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v Malackách sa o svojich klientov stará už takmer 11 rokov. Ľudia rôznych vekových kategórií, ktorí to v živote nemajú ľahké, tam nachádzajú svoje uplatnenie. Občianske združenie Úsmev pre Záhorie sa im preto rozhodlo pomôcť.

Dokument Káčer na bicykli

Portrét s Petrom Káčerom

Správca Nadácie TA3 získal prestížne ocenenie Krištáľové krídlo

 

Podporené žiadosti

Podporené žiadosti 2017

Výročné správy:

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2011

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2012

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2013

Výročná správa Nadácie TA3 z roku 2014

Záverečná správa VZ 9.10.2015-1.10.2017

Vyúčtovanie

Vyúčtovanie verejnej zbierky od 14.7.2014 do 10.8.2014

Predbežná správa verejnej zbierky od 8.10.2014 do 8.10.2015

Vyúčtovanie verejnej zbierky od 8.10.2014 do 8.10.2015

Predbežná správa verejnej zbierky 2015 - 2016

Rozhodnutie o predĺžení verejnej zbierky

Povolenie verejnej zbierky

Daňové priznanie

Ak chcete venovať 2% z daní pre Nadáciu TA3, stiahnite si nasledovné formuláre

Únia miest Slovenska ocenila projekt Nadácie TA3 „Vianoce v lete“

Pri príležitosti „Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých“ boli 3. decembra v bratislavskom Dome kultúry Ružinov slávnostne vyhlásené výsledky VII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2010 – 2013“. Cenu si odniesla aj Nadácia TA3.

Nadácia TA3 bola ohodnotená v kategórii donori a svoju cenu získala za trvalú podporu sociálne znevýhodnených, zdravotne postihnutých a spoločensky vylúčených komunít a jednotlivcov, vrátane detí a seniorov za výnimočný projekt Vianoce v lete, ktorý pomohol prezentácii dobrovoľníkov a charitatívnych neziskových organizácií.

Za Nadáciu TA3 cenu na podujatí prevzal Peter Káčer, ktorý je jej správcom: „Vážim si, že Únia miest Slovenska ocenila prácu našu prácu v treťom sektore. Nielen to, že priamo pomáhame ľuďom, ktorí to potrebujú, ale aj to, že umožňujeme rôznym organizáciám, aby sa mohli prezentovať a získať prostriedky na svoje projekty, ktoré pomáhajú ďalším ľuďom. Pevne verím, že toto podujatie v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk bude mať svoje pokračovanie.“

Martin Ilavský, generálny riaditeľ televízie TA3 sa pripája: „Televízia TA3 prináša spravodajstvo zo všetkých kútov Slovenska, ktorého súčasťou sú aj správy o rôznych hromadných nešťastiach či o neprajných individuálnych ľudských osudoch. V našich rukách je možnosť, ale i povinnosť zmeniť situáciu týchto ľudí. To je aj zmyslom Nadácie TA3, ktorá za viac ako dva roky svojej existencie pomohla na Slovensku obrovskému počtu konkrétnych ľudí.

Nadácia TA3 vznikla v roku 2011, ktorej poslanie je individuálne podporovať sociálne slabých a znevýhodnených občanov; podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú deťmi, dospelými, ako aj seniormi; poskytovať pomoc pri živelných katastrofách a hromadných nešťastiach; ochraňovať a podporovať zdravie a pomáhať pri rozvoji vedy a umenia.

Nadácia TA3 pomáha po celý rok

Spôsobov, akým Nadácia TA3 pomáhala, bolo veľa. Tých, ktorým pomohla, ešte viac. Podarilo sa jej nadchnúť pre charitu aj iných. Či už cez portál Ľudia ľuďom, alebo účasťou na benefičnom podujatí Krištáľová rallye. Prostredníctvom tohto podujatia sa podarilo vyzbierať peniaze pre deti, ktoré to potrebujú.