Zoltán Száraz

Zoltán Száraz

Zoltán Száraz

riaditeľ technického oddelenia a informatiky
v TA3 od
2020