Viktória Némethová

Viktória Némethová

Viktória Némethová

redaktorka domáceho spravodajstva
v TA3 od
2017