Lenka Buchláková

Lenka Buchláková

Lenka Buchláková

ekonomická moderátorka
Predchádzajúce pôsobenie

Prichádza z bankového sektora. Ako analytička sa venovala hlavne digitálnym a spotrebiteľským témam. Patrila medzi najcitovanejšiu bankovú a finančnú analytičku na Slovensku. Predtým pracovala viac ako 11 rokov v médiách - písala pre denník Hospodárske noviny, Pravdu, rádio Aktual a pracovala aj pre viaceré lokálne televízie.

Vzdelanie

Absolventka Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V roku 2016 získala diplom z medzinárodných vzťahov a diplomacie na Geneva School of Diplomacy and International Relations a z medzinárodných a európskych štúdií na University of Cambridge vo Veľkej Británii a v roku 2020 diplom z Université de Genéve, v odbore ekonomika a manažment.

v TA3 od
2021