Peter Celec

Peter Celec

Peter Celec

vedúci vydania
Predchádzajúce pôsobenie

2020 - vedúci vydania
2013 - 2020 editor

v TA3 od
2013