Simona Frantová

Simona Frantová

Simona Frantová

redaktorka kultúry
Vzdelanie

2008 - 2013 Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmediálnej a marketingovej komunikácie

v TA3 od
2013