Martin Linhart

Martin Linhart

Martin Linhart

redaktor domáceho spravodajstva
Predchádzajúce pôsobenie

Od roku 1996 robí animátora rôznych mládežníckych a športových podujatí v rámci aktivít nadnárodnej organizácie Hnutie saleziánskej mládeže. Od roku 1998 je členom združenia Network Slovakia, ktoré je skupinovým členom Medzinárodnej únie katolíckej tlače (UCIP) so sídlom v Ženeve.

V rokoch 2001 - 2002 pracoval ako dobrovoľník na letných aktivitách pre deti a mládež v Paríži vo Francúzsku a v Liege v Belgicku.

v TA3 od
2003