Jozef Šivák

Jozef Šivák

Jozef Šivák

redaktor domáceho spravodajstva
Predchádzajúce pôsobenie

2007 – 2013 Slovenská televízia, redaktor domáceho spravodajstva

2006 – 2008 Slovenská televízia, asistent produkcie, asistent dramaturga, produkčný, redaktor relácií: Blesk, Relax, Extra, Ľudia na jednotku

2000 – 2005 Slovenská televízia, moderátor relácií: Východoslovenský región, Rómsky národnostný magazín

TA3
2013 asistent vedúceho vydania

2013 redaktor domáceho spravodajstva

Vzdelanie

2013 Vysoká škola sociálnej práce a zdravotníctva Sv. Alžbety, Bratislava
Špecializácia: Sociálna práca, PhDr.

2009 – 2011 Vysoká škola sociálnej práce a zdravotníctva Sv. Alžbety, Bratislava
Špecializácia: Sociálna práca, Mgr.

2007 – 2009 Univerzita Konštantína filozofa, Nitra, Spišská Nová Ves
Špecializácia: Sociálna práca v rómskych komunitách, Bc.

v TA3 od
2013