Rastislav Iliev

Rastislav Iliev

Rastislav Iliev

moderátor
Vzdelanie

2000 - 2005 Bilingválne Gymnázium, Trstená

v TA3 od
2015