Katrin Lengyelová

Katrin Lengyelová

Katrin Lengyelová

moderátorka
Predchádzajúce pôsobenie

2010 – 2011 – konzultantka Linky detskej istoty pri SV Unicef
2006 – 2008 – rádio Jemné melódie, moderátorka 
2005 - 2006 – rádio B1, moderátorka 
2002 - 2003 - TA3, moderátorka relácie Financie a ekonomika 
2000 – 2002 – STV, reportérka spravodajstva a moderátorka hlavnej spravodajskej relácie Noviny STV  

Vzdelanie

Absolventka Filozofickej fakulty UK, odbor estetika – slovenský jazyk a literatúra.

v TA3 od
2011