Ivona Šimková Pekárková

Ivona Šimková Pekárková

Ivona Šimková Pekárková

zástupkyňa šéfwebeditorky
Predchádzajúce pôsobenie

od mája 2016 webeditorka
od mája 2018 zástupkyňa šéfeditora webu

Vzdelanie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, žurnalistika

v TA3 od
2016