Milan Špak

Milan Špak

Milan Špak

editor iSekundy
Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta – odbor žurnalistika, magisterské štúdium

v TA3 od
2021