Energia pre Slovensko

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU

| zdroj: TA3

Výdavky za energiu tvoria podstatnú časť rodinného rozpočtu. Možnosti ich zníženia je viacero. Bezplatne vás o nich môžu informovať odborníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. V novom dieli našej relácie sa preto s nimi bližšie pozrieme na to, ako ušetriť peniaze v domácnosti a na čo si dať pri investíciách v tejto oblasti pozor.

Úspory energie v mestách a obciach

Úspory energie v mestách a obciach

| zdroj: TA3

Mestá a obce zohrávajú kľúčovú úlohu pri zmierňovaní dôsledkov klimatických zmien. Práve na ich území sa spotrebuje najviac energie a majú tak možnosť znížiť produkciu škodlivých emisií a prispieť tým k ochrane životného prostredia. V tejto časti relácie Energia pre Slovensko sa preto pozrieme na možnosti využívania podporných nástrojov, ktoré majú samosprávy k dispozícii.

Meranie a monitorovanie spotreby energie

Meranie a monitorovanie spotreby energie

| zdroj: TA3

Cena energie dlhodobo rastie. Mnohí pritom nemajú prehľad o jej spotrebe. Aké sú možnosti a prínosy monitorovania spotreby energie v domácnostiach, podnikoch a vo verejnom sektore? A čo sa sleduje na národnej úrovni v monitorovacom systéme energetickej efektívnosti?

Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

| zdroj: TA3

Zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú na Slovensku čoraz populárnejšie. Umožňujú zabezpečiť si vlastné teplo a elektrinu spôsobom, ktorý je ohľaduplnejší voči životnému prostrediu. Domácnosti môžu získať nenávratný príspevok na ich inštaláciu. Aké sú výhody a obmedzenia týchto zariadení?

Úspory energie vo verejných budovách

Úspory energie vo verejných budovách

| zdroj: TA3

Na Slovensku je viac ako 15-tisíc verejných budov. Obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj ústredné orgány štátnej správy majú teraz šancu získať európsku podporu na zásadné zníženie energetickej náročnosti verejných budov v mimobratislavských regiónoch.

Úspory energie v podnikoch

Úspory energie v podnikoch

| zdroj: TA3

V priemysle sa využíva viac ako tretina spotrebovanej energie na Slovensku. Aj preto majú byť pri ďalšom znižovaní energetickej náročnosti v nasledujúcich rokoch najaktívnejšie priemyselné podniky. Pomôcť im pritom majú aj prostriedky z európskych fondov